Naziv
Talijanski jug na filmu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170190
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s prikazom južnotalijanskih pokrajina kroz film. Jug Italije desetljećima je smatran takozvanom „drugom Italijom“ i prikazivan je kroz stereotipe kriminala, nasilja i nerazvijenosti. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s povijesnim, kulturnim i jezičnim posebnostima i raznolikošću ovog dijela Italije. Osim filmoloških analiza najpoznatijih redatelja kao što su Pietro Germi, Francesco Rosi i Vittorio De Seta, koji su se prvi bavili prikazom talijanskog Juga u igranom filmu, analizirat će se i recentnija filmska ostvarenja suvremenih talijanskih redatelja (Tornatore, Giordana, Mereu, Capuana, Garrone).
Sadržaj
 1. Povijesni pregled razvoja „Južnog pitanja“
 2. Talijanski jug u dokumentarnim filmovima De Matinove škole etnografskog dokumentarnog filma i u dokumentarnim filmovima Luigija Di Giannija i Vittorija De Sete
 3. Povijesni prikaz južnih kontinentalnih regija - Film: Cristo si e' fermato a Eboli (Francesco Rosi, 1979)
 4. Povijesni prikaz Sicilije 1 - prvi filmovi o mafiji: In nome della legge (Pietro Germi, 1949)
 5. Povijesni prikaz Sicilije 2 - Film: Così ridevano (Gianni Amelio, 1998)
 6. Povijesni prikaz Sicilije 3 - Film: Baaria (Giuseppe Tornatore, 2009)
 7. Suvremeni prikaz Sicilije - Film: Cento passi (Marco Tullio Giordana, 2000); Placido Rizzotto (Pasquale Scimeca, 2000)
 8. Povijesni prikaz Sardinije 1 - Film: Banditi a Orgosolo (Vittorio de Seta, 1961)
 9. Povijesni prikaz Sardinije 2 - Film: Padre padrone (Paolo e Vittorio Taviani, 1977)
 10. Grazia Deledda na filmu
 11. Suvremeni prikaz Sardinije - Filmovi Salvatorea Mereua (Sonetaula, 2008; Bellas mariposas, 2012) i drugih suvremenih redatelja sa Sardinije
 12. Mafija u suvremenom filmu - Film: Gomorra (Matteo Garrone, 2008)
 13. Mafija u suvremenom filmu - Film: Anime nere (Francesco Munzi, 2014)
 14. Suvremeni prikaz Puglie - Film: Galantuomini (Edoardo Winspeare, 2008)
 15. Novi napuljski film - Filmovi Antonia Capuana (L'amore buio, 2010), Maria Martonea i drugih redatelja

Ishodi učenja
 1. Poznavanje općih činjenica o povijesnim prilikama u Italiji u posljednjih sto godina
 2. Poznavanje opusa, utjecaja i značaja najvažnijih talijanskih redatelja u posljednjih 70 godina
 3. Poznavanje suvremenih društvenih i političkih prilika u Italiji
 4. Povezivanje filmova sa specifičnim karakteristikama pojedinih filmskih razdoblja
 5. Poznavanje i teorijsko razlikovanje analiziranih filmskih žanrova
 6. Sposobnost samostalne analize filmskih uradaka kroz seminarske radove
Metode podučavanja
Sat se sastoji od uvodnog povijesnog dijela u kojem se studentima daje uvid u siri drustveno-povijesni kontekst u kojem su nastali filmovi. Drugi dio posvecen je filmskim pravcima, skolama i tendencijama u razdoblju koje se obradjuje. Treci dio posvecen je analizi filma. Na seminaru se nastavlja analiza filma uz izlaganje seminarskih radova studenata.
Metode ocjenjivanja
Zavrsna ocjena sastoji se od ocjene seminarskog rada, sudjelovanja u nastavi i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. De Martino, Ernesto, La terra del rimorso: il Sud tra religione e magia, 1997
 2. Gesù, Sebastiano, Sicilia tra schermo e storia, 2008
 3. Iaccio, Pasquale, Il Mezzogiorno tra cinema e storia: ricordi e testimonianze, 2002
 4. La Magna, Francesco, Lo schermo trema: letteratura siciliana e cinema, 2010
 5. Urban, Maria Bonaria, Sardinia on Screen: The Construction of the Sardinian Character in Italian Cinema, 2013
Dopunska literatura
 1. Tassone A., Rizza G.,Tognolotti C., La sfida della verità. Il cinema di Francesco Rosi, 2005
 2. Zagarrio, Vito, Utopisti, esagerati: Il cinema di Paolo e Vittorio Taviani, 2004
 3. Tabanelli, Roberta, I «pori» di Napoli. Il cinema di Mario Martone, Antonio Capuano e Pappi Corsicato, 2010
 4. Marlow-Mann, Alex, The New Neapolitan Cinema, 2011
 5. Floris, Antioco; Girina, Ivan (a cura di), Local Cinema: Sardinia and European Periphery, 2017
 6. Albano, Vittorio, La mafia nel cinema siciliano, da «In nome della legge» a «Placido Rizzotto», 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar