Naziv
Talijanski narodni običaji i kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52702
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Produbljivanje znanja stečenih na kolegijima jezičnih vježbi i jezikoslovlja (toponimija, leksik, sufiksi, prefiksi, poslovice, frazeološki izrazi, regionalizmi…), razvijanje vještina slušanja i čitanja s razumijevanjem i usmenog izražavanja, upoznavanje s temeljnim pojmovima talijanske pučke kulture.
Sadržaj
 1. Popoli dell'Italia antica
 2. Vita degli Etruschi
 3. Mestieri del passato
 4. Mestieri del passato - nastavak
 5. Mestieri del passato - nastavak
 6. Feste e tradizioni: Natale, Capodanno, Epifania
 7. Feste e tradizioni: Natale, Capodanno, Epifania - nastavak
 8. Feste e tradizioni: Carnevale
 9. Feste e tradizioni di primavera
 10. Feste e tradizioni d'estate
 11. Palio di Siena
 12. Sud e magia – tarantismo, processioni, magia, superstizioni
 13. Tradizioni della Sicilia
 14. Tradizioni della Sardegna
 15. Superstizioni e presagi

Ishodi učenja
 1. prepoznati i izdvojiti osnovne značajke talijanske kulture
 2. opisati i analizirati značajke talijanskih narodnih običaja
 3. samostalno planirati i provesti istraživanje odabranih elemenata talijanskih običaja i kulture
 4. samostalno planirati i provesti istraživanje hrvatsko-talijanskih kulturnih interferencija na odabranom primjeru
 5. izabrati prikladne lingvističke metode za usporedbu istovjetnih i/ili sličnih frazema i poslovica u talijanskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
predavanje, powerpoint prezentacija, prikazivanje audio-vizualnih snimki, seminarsko izlaganje, seminarski rad
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Anichini, F. (1992). I mestieri del passato. Firenze, Bonechi
 2. Cattabiani, A. (2002). Lunario. Milano, Mondadori
 3. Deledda, G. ( 2011). Tradizioni popolari di Sardegna. Roma, Newton Compton
 4. De Martino, E. (2010). Sud e magia. Milano, Feltrinelli
Dopunska literatura
 1. Dundes, A., Falassi, A. (2005). La terra in piazza: an interpretation of the Palio di Siena. Siena, Nuova immagine
 2. Liccardo, G. (2005). Campania sconosciuta. Roma: Newton Compton
 3. Lucas – Dubreton, J. (1985). La vita quotidiana a Firenze ai tempi dei Medici. Milano, Rizzoli
 4. Peressini, L. (2011). Viaggio nel Friuli magico. Basaldella di Campoformio: Serling
 5. Venturelli, G. (2000). Leggende e racconti popolari della Toscana. Roma, Newton Compton

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 20. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar