Naziv
Tečaj bugarskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37559
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Program je u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Upoznavanje s osnovama morfološkog i leksičkog sustava bugarskog jezika. Tečaj omogućuje studentima da razviju vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na bugarskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini (A 2). Sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama. Razumijevanje jednostavnih tekstova. Pravilno prevođenje jednostavnih tekstova na bugarskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Republici Bugarskoj.
Sadržaj
 1. Bugarski fonološkii grafijski sustav.
 2. Osnove bugarske gramatike.
 3. . Osnovni leksički fond.
 4. Obrada odabranih konverzacijskih tema.

Ishodi učenja
 1. Praktično ovladavanje bugarskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini.
 2. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom.
 3. Ovladavanje osnovnim (ortografskim) normama.
 4. Upoznavanje s osnovama morfološkog sustava bugarskog jezika.
 5. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti jednostavnije kratke tekstove
 6. upotreba poznatih i svakodnevnih izraza i jednostavnih rečenica
Metode podučavanja
Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Margarita Cvetanova, Konka Kunčeva: "Trenirov'čni upražnenija i diktovki", Veliko T''rnovo, 2001
 2. Koleva-Zlateva, Živka ; Emilijanova, Borjana ; Sedefčeva, Valentina: "Az govorja b"lgarski : b"lgarski ezik za čuždenci", Veliko Turnovo, 2004
 3. Julija Antonova, Elga Kirjakova: "Govorite li b''lgarski?", Sofija, 1991.
 4. Stojan Burov: "Bl''garski ezik za čuždenci, I čast", Veliko T''rnovo, 2000.
 5. Lidija Savova: "Kratka b''lgarska gramatika za čuždestranni studenti". Sofija, 1984.
Dopunska literatura
 1. Bojadžiev, T ; Kucarov, I ; Penčev, J: "S"vremenen b"lgarski ezik : fonetika : leksikologija : slovoobrazuvane : morfologija : sintaksis : učebnik za studenti ot filologičeskite fakulteti i pedagogičeskite instituti", Sofija , 1999
 2. Burov, Stojan Panajotov ; Pehlivanova, Penka Stojanova: "T''lkoven rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2004
 3. Radeva, Penka Georgieva: "Pravopisno-pravogovoren rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2001.
 4. Burov, Stojan Panajotov ; Pehlivanova, Penka Stojanova: "Mal''k rečnik na čuždnite dumi v b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2004
 5. V''tov, V''rban: "Sinonimičen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo, 1999.
 6. V''tov, V''rban: "Mal''k sinonimen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo , 2003
 7. Haralampiev, Ivan Ivanov: "Mal''k etimologičen rečnik na b''garskija ezik", Veliko T''rnovo, 1999

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 42. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 43. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 47. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 48. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 49. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 50. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 51. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 53. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 55. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 57. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 58. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 59. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 60. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar