Naziv
Tečaj makedonskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37558
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Praktično ovladavanje makedonskim jezikom na usmenoj i pisanoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom makedonskoga jezika. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene, učenje ćirilice uz osnovni vokabular
 2. Ponavljanje ćirilice, pozdravi, glagol biti
 3. Osobitosti pojedinih glasova, vježbanje glagola biti
 4. Glasovne promjene, vježbe
 5. Nacionalnosti, vježbe gl. biti uz nacionalnosti
 6. Prezent glagola, vježbanje prezenta
 7. Iznimke u naglascima, futur, modalni glagoli, vježbe glagola
 8. Kolokvij, vježbe naglasaka i glagola
 9. Naglasne cjeline, vježbe naglasnih cjelina
 10. Množina imenica
 11. Vježbanje množine imenica
 12. Vježbanje glagola, množine imenica i naglasnih cjelina
 13. Uvod u član uz osobne, pokazne i posvojne zamjenice
 14. Vježbanje člana uz množinu imenica i glagole, te naglaske
 15. Ponavljanje gradiva prije ispita

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makeonskoga jezika
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom jeziku
 3. usmeno i pismenokomunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama
Metode podučavanja
Frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu) uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.
 2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.
 3. "Pravopis na makedonskiot literaturen jazik", 'Prosvetno delo'' , Skopje 1979.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 34. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 39. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 40. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 41. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 44. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 46. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 47. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 48. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 49. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 50. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 51. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 52. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 53. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 54. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 55. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 56. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 57. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 58. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar