Naziv
Tečaj makedonskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37566
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Praktično ovladavanje makedonskim jezikom na usmenoj i pisanoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom. Upoznavanje s morfološkim sustavom makedonskoga jezika. Govorna komunikacija na razini jednostavne proširene rečenice.
Sadržaj
 1. Ponavljanje 1. semestra, vokabular za namještaj, glagoli ima i se naogja
 2. Boje, opis prostorije, uvod u udvojeni objekt uz osobne zamjenice u dativu i akuzativu
 3. Prilozi mjesta, dodatno objašnjenje udvojenog objekta, vježbanje udvojenog objekta i neodređenih imenica s brojem jedan
 4. Prikaz svršenih i nesvršenih parnjaka glagola, vokabular za voće i povrće, prikaz prijelaznih glagola
 5. Vježbe udvojenog objekta, vježbe snalaženja u prostoru - opis gdje se što nalazi, uz vokabular za institucije
 6. Vokabular za namirnice, par poznatih recepata, ponavljanje vokabulara za voće i povrće, brojevi 1-20, čitanje tekstova
 7. Brojevi 20-100, vokabular za posuđe, čitanje tekstova s posebnom pažnjom na naglaske i naglasne cjeline
 8. Dijelovi tijela, čitanje tekstova uz pronalaženje glagola i davanje njihovih vidskih parnjaka
 9. Uvod u prošla vremena, opreka imperfekt i aorist naspram perfekta, vokabular za zanimanja
 10. Vježbanje imperfekta, vokabular za životinje
 11. Vježbanje vidskih parnjaka uz prezent i futur, te imperfekt i aorist
 12. Prikaz ostalih prošlih vremena - svi oblici perfekta, pluskvamperfekt, idno-minato, idno-prekažano
 13. Dani u tjednu, mjeseci, vježbanje sveg vokabulara, vježbanje imperfekta
 14. Vježbanje prošlih glagolskih vremena, dodatne vježbe vokabulara i gramatike
 15. Ponavljanje gradiva prije ispita

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini makeonskoga jezika
 2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na makedonskom jeziku
 3. usmeno i pismenokomunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama
Metode podučavanja
Frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu) uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Koneski, Blaže: "Gramatika na makedonskiot literaturen jazik", Kultura, Skopje, 1982.
 2. Biceska, Kita: ''Početen kurs po makedonski jazik za stranci'', Univerzitet ''Sv. Kiril i Metodij'' Skopje, 1995.
 3. "Pravopis na makedonskiot literaturen jazik", Prosvetno delo , Skopje 1979.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 8. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 9. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 36. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 38. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 40. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 45. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 48. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 49. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 50. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 51. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 54. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 56. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 57. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 58. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 59. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar