Naziv
Tehnologije i održivi razvoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36858
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na ovom kolegiju studenti će naučiti objasniti odabrane prirodne zakone i procese, te prepoznati njihove primjere u svakodnevnom životu u svrhu stvaranja trajno održivog društva. Moći će prepoznati neke izravne i neizravne utjecaje postojećih i novih tehnologija na okoliš i čovjeka te prikazati mogućnosti za smanjenje štetnih utjecaja. Isto tako će moći prepoznati prednosti i mane tih tehnologija u svrhu planiranja održivog življenja kao i mogućnosti njihovog utjecaja na daljnji smjer razvoja društva.
Sadržaj
 1. uvod - 1 sat
 2. povijest znanosti i odnosa prema okolišu - 1 sat
 3. prirodni sustavi i njihova hijerarhija - 2 sata
 4. iskorištavanje i onečišćivanje tla - 5 sati
 5. iskorištavanje i onečišćivanje voda 5 sati
 6. onečišćenje bukom, svjetlom informacija - 2 sata
 7. onečišćivanje zraka - 1 sat
 8. uzroci i posljedice klimatskih promjena - 5 sati
 9. neobnovljivi izvori energije - 2 sata
 10. obnovljivi izvori energije - 2 sata
 11. stambeni prostor i nove tehnologije - 2 sata
 12. različiti pristupi očuvanju okoliša - 2 sata

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovna načela funkcioniranja prirodnih sustava.
 2. Identificirati i opisati antropogene utjecaje na funkcioniranje prirodnih sustava.
 3. Razlikovati dobre i loše strane pojedinih tehnologija i njihov utjecaj na prirodne sustave.
 4. Student će moći opisati odabrane studije slučaja.
 5. Opisati načine smanjenja antropogenog utjecaja na okoliš.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. grupa autora. (2001). Ekološki leksikon Zagreb: Barbat
 2. Lay, V., Kufrin, K., Puđak, J. (2007). Kap preko ruba čaše. Zagreb: Hrvatski centar "Znanje za okoliš"
Dopunska literatura
 1. Shiva, Vandana. (2006). Ratovi za vodu. Zagreb: DAF
 2. Shiva, Vandana. (2006). Biopiratstvo. Zagreb: DAF
 3. McKibben, Bill. (2005). Smrt prirode. Zagreb: Biovega
 4. Rifkin, Jeremy. (2000). Entropija. Zagreb: MISL
 5. Graham, Bell. (2002). Put permakulture. Cres: Tisak MORE
 6. Chomsky, Noam. (2006). Mediji, propaganda i sistem. Zagreb: što čitaš?
 7. Glavač, Vjekoslav. (2000). Uvod u globalnu ekologiju. Zagreb: Inter grafika

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 5., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 6. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 24. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 4., 5., 6. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 26. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 5., 6. semestar
 28. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5. semestar
 30. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar