Naziv
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170549
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje temeljnim kategorijama analitičkog aparata M.M. Bahtina razvijenim na čitanju Dostojevskog.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Kompozicija i tipovi proznog govora
 3. Ideja (Gazdarica)
 4. Junak (Krotka)
 5. Govor junaka i pripovjedni govor (Krotka)
 6. Žanr: menipeja i karneval
 7. Žanr (Bubac; San smiješnog čovjeka)
 8. Pisanje (Zapisi iz podzemlja)
 9. Monološki govor (Zapisi iz podzemlja)
 10. Polifonijski roman i kritika
 11. Ideološki roman (Bjesovi)
 12. Dijalog (Bjesovi)
 13. Romanesknost (Bjesovi)
 14. Kriza (Bjesovi)
 15. Zaključak i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom rodu i vrsti
 2. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom i usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje Rasprava na temelju prethodno pročitanih tekstova Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog rada (eseja) od 10-12 kartica teksta te aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja)

Obavezna literatura
 1. Mihail Bahtin, Problemi poetike Dostojevskog, prev. Milica Nikolić (Beograd: Nolit, 1967)
 2. Ferenc Feher, Pesnik antinomija: Dostojevski i kriza individuuma, prev. Lazar Merković (Beograd: Nolit, 1981)
 3. Dostojevski, Književna smotra XIII(1981), broj 43-44
 4. Dostojevski, Delo XXVII(1981), broj 11-12
 5. Julia Kristeva, “Dostojevski: pisanje o patnji i oprost,” Crno sunce: depresija i melankolija, prev. Vanda Kušpilić (Zagreb: Jurčić, 2014), 135-170
 6. Djela F.M. Dostojevskog (Zagreb/Opatija: Znanje/Otokar Keršovani, 1986)
Dopunska literatura
 1. Dostoevsky: a Collection of Critical Essays, ed. by René Wellek (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1962)
 2. Dostojevski u svetlu ruske kritike, izbor, prevod, komentar i pogovor Petar Mitropan (Beograd : Slovo ljubve, 1981)
 3. R.L. Busch, Humor in the Major Novels of F. M. Dostoevsky (Columbus: Slavica Publishers, 1987)
 4. Jacques Catteau, La création littéraire chez Dostoievski (Paris: Institut d'études Slaves, 1978)
 5. Michael Holquist, Dostoevsky and the Novel (Princeton: Princeton University Press, 1977)
 6. Harriet Murav, Holy Foolishness: Dostoevsky’s Novels and the Poetics of Cultural Critique (Stanford : Stanford University Press, 1992)

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar