Naziv
Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118102
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladati analitičkim aparatom za razumijevanje dijalektičkog odnosa žanrovskih konvencija i zahtjeva literarnosti.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Zakon žanra: Kafka, Derrida
 3. Literarnost: Adorno, Woolf, Iser
 4. Alegorija i fikcija: Držić, Benjamin
 5. Alegorija i politika: Jünger, Genette
 6. Autobiografija i alegorija: Dante, Goodman
 7. Autobiografija i pisanje: Krleža, Genette
 8. Autobiografija i fikcija: Duras, Deleuze, de Man
 9. Biografija kao govor: Dostojevski, Todorov
 10. Biografija i povijest: Kleist, Ricoeur
 11. Anatomija kao raznoglasje: Ujević, Frye
 12. Anatomija kao roman: Kundera, Ricoeur
 13. Pisanje: Hofmannsthal, Coetzee, Genette
 14. Pisanje 2: Melville, Agamben
 15. Zaključak i evaluacija

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom rodu i vrsti
 2. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje Poučavanje vođeno otkrivanjem i razgovorom Rasprava na temelju prethodno pročitanih tekstova Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog rada (eseja) od 10-12 kartica teksta te aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja)

Obavezna literatura
 1. Theodor W. Adorno, “Esej o eseju,” pr. N. Čačinović-Puhovski, Filozofsko-sociološki eseji o književnosti (Zagreb: Školska knjiga, 1985), 17-36
 2. Giorgio Agamben, Bartleby ili o kontigenciji, pr. V. Mikšić (Zagreb: Meandar, 2009)
 3. Tomislav Brlek, “Samopisanje: Djetinjstvo u Agramu (1942-1952-1972-?” u: T. Brlek (ur.), Povratak Miroslava Krleže (Zagreb: LZMK, 2015), str. 163-192
 4. Paul de Man, “Autobiography as Defacement,” The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984), 67–81
 5. Gilles Deleuze, “Književnost i život,” pr. M. Gregorić, u: T. Brlek (ur.), Praksa teorije, 171-178
 6. Jacques Derrida, “La loi du genre,” Parages (Paris: Éditions Galilée, 1986), 249-287
 7. Gérard Genette, Fikcija i dikcija, pr. G. Rukavina (Zagreb: Ceres, 2002)
 8. Nelson Goodman, Načini svjetotvorstva, pr. D. Lalović (Zagreb: Disput, 2008)
 9. Wolfgang Iser, “Činovi fingiranja,” pr. M. Bobinac, Umjetnost riječi 31(1987)4: 311-336
 10. Michael Riffaterre, “Upis subjekta,” pr. N. Vajs, u: K. Bagić (ur.), Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor (Zagreb: MD, 2006)
 11. Tzvetan Todorov, “Igra drugotnosti: Zapisi iz podzemlja,” pr. M. Bezdan, Književna smotra 13(1981)43-44
Dopunska literatura
 1. Giorgio Agamben, Infanzia e storia (Torino: Einaudi, 1979)
 2. Giorgio Agamben, Ideja proze, pr. I. Molek (Zagreb: AGM, 2004)
 3. Roland Barthes, Kritika i istina, pr. L. Čale Feldman (Zagreb: Algoritam, 2009)
 4. Walter Benjamin, Porijeklo njemačke žalobne igre, pr. J. Finci-Pocrnja (Sarajevo: Verselin Masleša, 1989)
 5. Vladimir Biti, Interes pripovjednog teksta: prema prototeoriji pripovijedanja (Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1987)
 6. Maurice Blanchot, Književni prostor, prev. V. Šeput (Zagreb: Litteris, 2015)
 7. Tomislav Brlek (ur.), Praksa teorije, Quorum 5/6 (2009)
 8. Northrop Frye, Anatomija kritike: četiri eseja, pr. G. Gračan (Zagreb: Naprijed, 1979)
 9. Gérard Genette, Mimologije: put u kratiliju, pr. N. Vajs (Zagreb: GZH, 1985)
 10. Nelson Goodman, Jezici umjetnosti, pr. V. Božičević (Zagreb: Kruzak, 2002)
 11. Roman Jakobson, Lingvistika i poetika, ur. M. Ivić i S. Marić (Beograd: Nolit, 1966)
 12. Philippe Lejeune, Le pacte autobiografique (Paris: Seuil, 1975)
 13. Paul Ricoeur, Živa metafora, pr. N. Vajs (Zagreb: GZH, 1981)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar