Naziv
Teorija književnosti: Politika književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184247
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladati analitičkim aparatom za razumijevanje specifičnosti političkih efekata književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Estetika i politika: Rancière, Foucault
 3. Književni nesporazum: Frye, Kiš
 4. Postajanje: Deleuze, Luhmann
 5. Manjinska književnost i djelatni sklop: Deleuze/Guattari, Kafka
 6. Autor: Mallarmé, Agamben
 7. Tuđi govor: Bahtin, Swift
 8. Fikcija: Sebald, Balnchot
 9. Politika interpretacije: Držić, Čale
 10. Anatomija: Kiš
 11. Zazorno: Kristeva
 12. Revolucija u pjesničkom jeziku: Lautréamont
 13. Céline
 14. Politika književnosti
 15. Zaključak i ocjena

Ishodi učenja
 1. analizirati specifičnost književnog teksta
 2. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanje Poučavanje vođeno otkrivanjem i razgovorom Rasprava na temelju prethodno pročitanih tekstova Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje završnog rada (eseja) od 10-12 kartica teksta te aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja)

Obavezna literatura
 1. Mihail BAHTIN, “Reč u romanu,” O romanu, pr. A. Badnjerević (Beograd: Nolit, 1989), 11-189
 2. Tomislav BRLEK (ur.), Praksa teorije, Quorum 5-6/2009
 3. Gilles DELEUZE/Felix GUATTARI, Kafka: u prilog manjinskoj književnosti, pr. Ugo Vlaisavljević, Europski glasnik, br.18 (2013), 589-687
 4. Michel FOUCAULT, Lijepa opasnost, pr. Vanda Mikšić (Zagreb: Meandar, 2015)
 5. Michel FOUCAULT, Velika strankinja: à propos književnosti, pr. V. Mikšić (Zagreb: Meandar, 2018)
 6. Danilo KIŠ, Čas anatomije (Beograd: Nolit, 1978)
 7. Julia KRISTEVA, Moći užasa: ogled o zazornosti, pr. D. Marion (Zagreb: Naprijed, 1989)
 8. Jacques RANCIÈRE, Politique de la littérature (Paris: Galilée, 2007) [Politika književnosti, pr. M. Drča et al. (Novi Sad: Adresa, 2008)]
 9. Jacques RANCIÈRE, Le partage du sensible : esthétique et politique (Paris: La fabrique, 2000) [Sudbina slika / Podela čulnog: estetika i politika, pr. Olja Petronić (Beograd: Univerzitet Singidunum/FMK/CMK, 2013), 133-172]
Dopunska literatura
 1. Vladimir BITI, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije (Zagreb: Matica hrvatska, 2000)
 2. Tomislav BRLEK, Lekcije – studije o modernoj književnosti (Zagreb: Školska knjiga, 2015)
 3. Northrop FRYE, Anatomija kritike, pr. Giga Gračan (Zagreb: Naprijed, 1979)
 4. Danilo KIŠ, Homo poeticus, ur. Mirjana Miočinović (Sarajevo: Svjetlost, 1990)
 5. Julia KRISTEVA, La Révolution du langage poétique: l’avant-garde à la fin du XIXe siècle. Lautréamont et Mallarmé (Paris: Seuil, 1974)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar