Naziv
Teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125593
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje općih teorijskih problema vezanih za prevođenje, te konkretnih teškoća na koje nailazimo prigodom prijelaza iz hrvatskog jezičnog sustava u talijanski i obratno.
Sadržaj
 1. Pojam prevođenje i prijevodni postupci.
 2. Pristup prevođenju kroz povijest – antika.
 3. Pristup prevođenju kroz povijest – antika – nastavak.
 4. Pristup prevođenju kroz povijest – srednji vijek, renesansa.
 5. Pristup prevođenju kroz povijest – 18. i 19. stoljeće.
 6. Pristup prevođenju kroz povijest – 20. stoljeće.
 7. Pristup prevođenju kroz povijest – 20. stoljeće – nastavak.
 8. Vrste prijevoda – književno prevođenje.
 9. Vrste prijevoda – stručno prevođenje.
 10. Vrste prijevoda – stručno prevođenje – nastavak.
 11. Vrste prijevoda – audiovizualno prevođenje.
 12. Vrste prijevoda – usmeno prevođenje.
 13. Strojno prevođenje. Programi za prevođenje.
 14. Prijevodne teškoće kroz osobitosti hrvatskog i talijanskog jezika. Homonimija i polisemija. Lažni parovi. Interferencija "trećeg" jezika.
 15. Frazeologija. Vlastita imena i prevođenje. Paremijska ekvivalencija.

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati i zastupati vlastita mišljenja o procesu prevođenja s hrvatskoga na talijanski i obratno
 2. primijeniti naučene traduktološke spoznaje u supostavnoj analizi izvornika i prijevoda
 3. kritički prosuđivati o raspravama o prevođenju kroz povijest
 4. analizirati i protumačiti razlike između književnog i stručnog prevođenja
 5. samostalno izvesti supostavno istraživanje na paralelnom talijansko-hrvatskom korpusu, analizirati i prezentirati dobivene rezultate
Metode podučavanja
predavanje, powerpoint prezentacija, seminarsko izlaganje, seminarski rad
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges, Teoria e storia della traduzione [trad. di Stefania Morganti], Torino, Einaudi [prima edizione 1965]
 2. Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2008
 3. Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Hoepli, Milano, 2006.
 4. Perego, Elisa. Traduzione audiovisiva, Carocci, Roma, 2007
 5. Nergaard, S. (ur.), Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 1995.
 6. Jernej, J., ''Fraseologia in chiave contrastiva (con esemplificazione italiana, serbocroata e tedesca)'', u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XXIII, 1978, str. 349-362.
 7. Ljubičić, M., ''Sul ruolo del tedesco nella formazione dei falsi amici croato-italiani'', u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XLV-XLVI, 2000-2001, str. 137-176.
 8. Ljubičić, M., ''Some Italian-Croatian False Friends in Restricted Collocations'', u C. Földes / J. Wirrer (ur.), Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Akten der europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) und des Westfälischen Arbeitskreises »Phraseologie/Parömiologie«(Loccum 2002), Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2004, str 147-156.
Dopunska literatura
 1. Faini, Paola. Tradurre. Manuale teorico e pratico, Carocci, Roma, 2009
 2. Bertazzoli, Raffaella. La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Roma, 2006
 3. Ljubičić, M., Studije o prevođenju, Zagreb, Hval – Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 2000.
 4. Arcaini, E., Analisi linguistica e traduzione, Bologna, Pàtron, 1991.
 5. Calabrò, G. (ur.), Teoria, didattica e prassi della traduzione, Napoli, Liguori Editore, 2001.
 6. Pierini, P. (ur.), Lo sviluppo della competenza trduttiva. Orientamenti, problemi e proposte, Roma, Bulzoni, 2001.
 7. Petronio, G. (ur.), La traduzione. Saggi e studi, C.S.I.E.I., Trieste, LINT, 1973.
 8. Bonino, A., Il traduttore. Fondamenti per una scienza della traduzione, Torino, New Technical Press, 1980.
 9. Pierini, P. (ur.), L'atto del tradurre. Aspetti teorici e pratici della traduzione, Roma, Bulzoni Editore, 1999.
 10. Spalatin, K., Peterojezični rječnik europeizama, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar