Naziv
Teorija sintaksne analize i primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124354
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno sintaksne analize, neophodna za primjenu u identifikaciji ulaznog jezika i definiranju postupka za njegovu sintaksnu analizu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u teoriju sintaksne analize: parsiranje, prepoznavanje. Formalni jezici i gramatike. Hijerarhija Noama Chomskog. Praktičan rad s beskontekstnim gramatikama.
 3. Kontekstne gramatike. Dodavanje obilježja. Primjer LFG modela (Leksičko-funkcionalne gramatike). Izrada jednostanijih kontekstnih gramatika.
 4. Leksička i konstitucijska razina formalnog rečeničnog modela. Uvođenje gramatičkih funkcija. Praktičan rad s formalnim gramatičkim funkcijama.
 5. Funkionalna struktura: Matrice: atribut i vrijednosti. Funkcionalni opis. Uvjetne i ograničavajuće jednadžbe. Uvjeti valjanosti.
 6. Argumentna struktura. Potkategorizacija.
 7. Prepoznavači beskontekstnih jezika: stogovni prepoznavač, prepoznavač s praznim stogom, prošireni stogovni automat, gramatika i ekvivalentni prošireni stogovni automat. Programski jezik Python.
 8. Višeprolazno parsiranje: silazna sintaksna analiza, uzlazna sintaksna analiza. Programski jezik Python.
 9. Prepoznavanje regularnih jezika: konačni prepoznavač, regularni izrazi i pretraživanje
 10. LL(k) jezici i sintaksna analiza. LR(k) jezici i sintaksna analiza. Programski jezik Python.
 11. Rad na seminarskom zadatku.
 12. Rad na seminarskom zadatku.
 13. Rad na seminarskom zadatku.
 14. Rad na seminarskom zadatku.
 15. ZAVRŠNI ISPIT: Obrana seminarskog rada.

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam sintaksne analize.
 2. Modelirati regularni izraze za prepoznavanje regularnih i kontekstini formalnihjezika.
 3. Provesti istraživanja o efikasnosti postupaka sintaksne analize.
 4. Primijeniti optimalan postupak sintaksne analize jezika.
 5. Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima. Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu. Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra: - pohađanje predavanja – 10 bodova, - posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova. Seminarski rad: - Obrana seminarskog rada – 80 bodova Skala ocjena: dovoljno (2) 50% - 59% dobro (3) 60% - 69% vrlo dobro (4) 70% - 79% izvrsno (5) 80% - 100%

Obavezna literatura
 1. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • sintaksna analiza i primjene, Element, Zagreb, 2012.
 2. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • regularni izrazi, gramatike, automati, Element, Zagreb, 2012.
 3. Dovedan, Z.: FORMALNI JEZICI • sintaksna analiza, Zagreb, ZIS, 2003.
Dopunska literatura
 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing, Prentice-Hall, 1972.
 2. Seljan, a; Vučković, K; Dovedan, Z. Sentence Representation In Context-Sensitive Grammars. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2002) , 53-54; 205-2018
 3. Seljan, S. Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 2003
 4. Seljan, S. Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalnu gramatiku (LFG). // Suvremena lingvistika. 1-2 (1999)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij