Naziv
Teorijska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117934
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s razvojem znanstvene misli u arheologiji s posebnim težištem na prapovijesnoj arheologiji
Sadržaj
 1. Uvod u teorijsku arheologiju
 2. Počeci arheologije
 3. Rasprave o arhaičnosti ljudskog roda i počeci arheologije paleolitika
 4. Počeci i razvoj prapovijesne arheologije u Hrvatskoj
 5. Kulturno-povijesni pristup
 6. Rani funkcionalno-procesualni pristup
 7. Procesualni i postprocesualni pristupi
 8. Socijalna arheologija
 9. Ekonomska arheologija
 10. Kognitivna arheologija
 11. Arheologija danas
 12. Arheologija i druge znanosti
 13. Budućnost arheologije
 14. Rasprave
 15. Rasprave

Ishodi učenja
 1. Navesti i raspraviti osnovne sociološke i filozofske pravce koji su utjecali na arheološke teorije
 2. Navesti i raspraviti glavne arheološke teorije i okolnosti njihova formiranja
 3. Razumjeti, vrednovati i kritički propitivati značaj teorije pri donošenju arheoloških interpretacija
Metode podučavanja
predavanja, diskusija
Metode ocjenjivanja
pismeni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Johnson, M., 2009, Archaeological Theory: An Introduction, Willey-Blackwell
 2. Olsen, B. 2002, Od predmeta do teksta, Geopoetika, Beograd
 3. Trigger, B. 2006, A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar