Naziv
Tvorba riječi
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118225
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Učenje osnovnog pojmovlja leksičke morfologie; analiza i usvajanje unutrašnje strukture tvorenica i složenica; razvijanje kreativnosti u tvorbenim mehanizmima; razvijanje sposobnosti samostalnog tvorenja neologizama.
Sadržaj
 1. Sustavno izlaganje tvorbenih procesa u talijanskom jeziku:
 2. sufiksacija,
 3. prefiksacija,
 4. parasinteza,
 5. slaganje,
 6. konverzija i
 7. onomastička tvorba.

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim osobama o općim pojmovima leksičke morfologije i modelima opisa tog dijela gramatike.
 2. prepoznati i kategorizirati sve glavne mehanizme koji sudjeluju u tvorbi talijanskog leksika (sufiksacija, prefiksacija, parasinteza, alterativna tvorba, slaganje)
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu u području leksičke morfologije i primijeniti je u analizi najvažnijih vidova tvorbene problematike (posebno s obzirom na tvorbene elemente: sufikse, prefikse, neoklasične elemente).
 4. izdvojiti i uočiti rubne/granične slučajeve tvorbe u talijanskom jeziku (retroformacija, konverzija, koordinativno slaganje)
 5. samostalno dalje razvijati kreativnost u tvorbi novih riječi
Metode podučavanja
predavačka, interpretacijsko-analitička, problemsko-stvaralačka
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Grossmann, M. - Rainer, F., La formazione delle parole in italiano, Tuebingen, Niemeyer, 2004.
 2. Dardano, M., La formazione delle parole nell'italiano di oggi, Roma, Bulzoni, 1978.
 3. Peša Matracki I., Formazione delle parole e formazione delle parole in italiano, Zagreb, FFpress, 2012
Dopunska literatura
 1. Tekavčić, P., Grammatica storica dell'italiano, Lessico, vol. III. Bologna: il Mulino 1980
 2. Scalise, S., Morfologia, Bologna: il Mulino 1994
 3. Dardano, M., La formazione delle parole nella storia della lingua italiana, semantica e lessicologia storiche, Roma: Bulzoni 2001; SLI 42

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar