Naziv
Ukrajinsko-hrvatske književne veze
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51360
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Predočiti kontinuitet ukrajinsko-hrvatskih književnih veza s osvrtom na kulturni kontekst. Sistematsko proučavanje ukrajinsko-hrvatskih književnih veza u okvirima osnovnih književno-povijesnih razdoblja; uočavanje niza bitnih za povijest književnosti zakonitosti. Stečena tijekom studiranja znanja usmjeravaju se na niz problema koje mogu postati temom diplomskih i magistarskih radova.
Sadržaj
 1. Ukrajinski izvori za proučavanje etnogeneze Hrvata.
 2. Književna i druga svjedočenja o mogućim vezama u književnosti srednjega vijeka.
 3. Barokno doba i zbližavanja ukrajinskih unijata i hrvatskih glagoljaša. Gramatika Meletija Smotryc’kog u hrvatskom jezikoslovlju.
 4. Juraj Križanić i Ukrajina.
 5. Nacionalno identificiranje Ukrajinaca u hrvatskom preporodu. Uloga folklora. Problem terminologije Ukrajine (imperijski diskurs i hrvatska recepcija Ukrajine).
 6. Prevođenje Tarasa Ševčenka. Značaj Augusta Šenoe, Augusta Harambašića, S. – S. Kranjčevića u prezentaciji Ukrajine i njene književnosti u Hrvatskoj. Ukrajinska povijesna škola, i proučavanje hrvatskih tema u Ukrajini. Vatroslav Jagić i Ukrajina.
 7. Ukrajina i Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, ukrajinsku motivi u hrvatskoj književnosti. Uloga ukrajinske dijaspore u prezentaciji Ukrajine i njene književnosti u Hrvatskoj.
 8. Vizija Ukrajine u hrvatskoj književnosti i znanosti između dva rata.
 9. Drugi svjetski rat: različiti izražaji ukrajinsko-hrvatskih povezivanja. Ukrajinsko-hrvatska upoznavanja u poratnim godinama.
 10. Ukrajinsko-hrvatska zbližavanja u doba 1960-ih.
 11. Neovisnost: srodnosti težnji i dinamiziranje kulturno-književnih veza.13. tjedan: Formiranje nacionalnog identiteta Ukrajine u hrvatskim izdanjima kraja 20. -početka 21. stoljeća. .14. tjedan: Vizija Hrvatske u ukrajinskoj javnosti kraja 20. – početka 21 stoljeća.15. tjedan: Perspektivne teme za proučavanje ukrajinsko-hrvatskih književnih veza.Literatura:Ukrajinsko-hrvatska zbližavanja u doba 1960-ih. Deset godina studija ukrajinistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 12. Neovisnost: srodnosti težnji i dinamiziranje kulturno-književnih veza.
 13. Formiranje nacionalnog identiteta Ukrajine u hrvatskim izdanjima kraja 20. -početka 21. stoljeća.
 14. Vizija Hrvatske u ukrajinskoj javnosti kraja 20. – početka 21 stoljeća.
 15. Perspektivne teme za proučavanje ukrajinsko-hrvatskih književnih veza.

Ishodi učenja
 1. Prikazati kontinuitet ukrajinsko-hrvatskih književnih veza kroz poviest.
 2. Nabrojiti aktuali problemi u proučavanju obilježenoga kolegija.
 3. Izdvojiti stanje, metodologiju u proučavanju aktualne teme kao etnogeneza Hrvata u kontekstu Ukrajine
 4. Analizirati osnovne tendencije u proučavanj ukrajinsko-hravstkih veza kroz poviejst.
 5. Komentirati problem iranizma, sagledavajući ga iz ukrajinskoga konteksta.
 6. Provesti analogije u spomenicima srednjevjekovlja.
 7. Kritički prosuđivati određene teze u problemu etnogeneze.
 8. Identificirati pojam hravtskog slavizma u različitim epohama.
 9. Preporučiti teme za samostalna komparativna istraživanja.
 10. Osmislitim građu za kompariranje.
Metode podučavanja
Predavnje Prezentacija. Diskusija i seminar o knjigama iz serije Ucrainiana croatica.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, obrada osnovne izvorne baze. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Hrvatska/ Ukrajina. Kulturne veze od Jadrana do Dnjepra. Priredio Eugen Paščenko. Zagreb, 1996.
 2. Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999. (Drugo izdanje: Jevgenij Paščenko Podrijetlo Hrvata i Ukrajina. Rijeka, 2006.).
 3. Deset godina studija ukrajinistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2007, FF-press, str 12-18.
 4. Jevgenij Paščenko. Ukrajinska filologija i prijevodi hrvatskih glagoljičkih knjiga na crkvenoslavenski jezik. Riječ, 2007, sv.3, str. 58-82.
 5. Ukrajinsko-hrvatska prepoznavanja kroz 20. stoljeće: ime i tekst. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Split: Književnim krug, 2007, str. 105-125.
 6. Ukrajinska lirika. Prevela i priredila Antica Menac. Pogovor Jevgenij Paščenko. Zagreb: Matica hrvatska, 1998.
 7. Knjižnica Ucrainiana croatica. Knjiga1-18, Zagreb: Udruga hrvatskih ukrajinista, 2008-naredne godine u kontinuitetu.
 8. Jevgenij Paščenko. Juraj Križanić i Ukrajina. Zagreb: Matica hrvatska, 2015.
 9. Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Split, 2010.
 10. Jevgenij Paščenko. Hrvatski grobovi 1914-1918. Karpati, Galicija, Bukovina. Zagreb, 2016.
 11. Jevgenij Paščenko. Tragom hrvatskih domobrana. Istočno bojište 1914-1918. Zagreb, 2018.
Dopunska literatura
 1. Ukrajina u prošlosti i sadašnjosti. Uredio Jevgenij Paščenko. Dubrovnik, Časopis za književnost i znanost, 2007, broj 3, str. 7-187.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij