Naziv
Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124261
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
upoznati studente s osnovama tipologije i kronologije predmeta umjetničkog obrta Grka i Rimljana (tzv. sitni/ pokretni materijal od metala, dragog i polu-dragog kamenja, kosti, drva i ostalih tvari; )
Sadržaj
 1. . Uvod o umjetničkom obrtu
 2. Koroplastika – grčko i helenističko razdoblje
 3. Koroplastika – helenističko i rimsko razdoblje
 4. Obrada metala – bronca
 5. Obrada metala – bronca II. dio
 6. Obrada metala - toreutika
 7. Obrada metala – toreutika II. dio
 8. Zlatarstvo - tehnike
 9. Grčko i helenističko zlatarstvo
 10. Rimsko zlatarstvo
 11. Gliptika – uvod o povijesti gema
 12. Gliptika II. dio
 13. Posude od poludragog kamena
 14. Namještaj
 15. Posjet Prirodoslovnom muzeju – mineraloški odio

Ishodi učenja
 1. prikazati i upoznati studente s umjetničkim obrtom Grka i Rimljana
 2. 2. objasniti terminologiju i metodologiju te temeljne spoznaje posebno značajnih grana umjetničkog obrta Grka i Rimljana (koroplastika, toreutika, gliptika)
 3. 3. pokazati i analizirati položaj i utjecaj tih grana unutar antičkog svijeta i njihov utjecaj na razvoj Grka i Rimljana
 4. 4. povezati i integrirati prethodno stečena znanja iz klasične arheologije sa novo stečenim spoznajama iz umjetničkog obrta Grka i Rimljana
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gizela RICHTER, A Handbook of Greek Art, Phaidon, London, 1980. Poglavlja 5, 6,7, 9, 12, 14.
 2. Donald STRONG & David BROWN ur. Roman Crafts, Duckworth, London, 1976, Poglavlja 1, 2, 3, 4, 9, 12.
 3. Martin HENIG ur. A Handbook of Roman Art, Phaidon,London,1983, Poglavlje 6, 10
Dopunska literatura
 1. R. A. HIGGINS, Greek and Roman Jewellery, Methuen, London, 1961.
 2. Filippo COARELLI, L'oreficeria nell' arte classica, Fabri, Milano, 1966.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 22. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 25. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 29. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar