Naziv
Umjetnost romanike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
51169
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Kolegij pruža pregled arhitekture, skulpture i slikarstva u Europi u vrijeme romanike. Ovo izuzetno značajno razdoblje europske umjetnosti pružilo je veliki broj spomenika pa je cilj kolegija sistematizirati umjetničku građu kako bi se studenti upoznali s najznačajnim spomenicima i problemima koje ova građa nosi. Kolegij će se baviti tehnikama građenja, stilskim osobinama i liturgijskim aspektima razvoja romaničke arhitekture na prostoru Europe. Govorit će se o prvom zajedničkom stilu građenja XI. – XIII. stoljeća tj. o općim pretpostavkama i specifičnim rješenjima od važnosti za njegovo formalno, funkcionalno i estetsko poimanje. Pratit će se promjene u tehnici i konstrukciji gradnje od bazilika s ravnim stropom do svodnih konstrukcija i složenih oblika hodočasničkih crkava te objasniti regionalne razlike. Romaničko razdoblje također svjedoči ponovnom rađanju monumentalne skulpture. Skulptura će se obraditi na primjerima francuske romanike (u pokrajinama Languedoc-Rousillon, Burgundija, Provansa i drugima), talijanskim spomenicima (u Veroni, Modeni, Bariju i drugdje) te kroz druge odabrane primjere i posebne teme kao što su, na primjer, drvena raspela ili skulptura u bronci. Romaničko slikarstvo će također obuhvatiti ponajprije Francusku, Italiju i Španjolsku i to kroz rukopisno i zidno slikarstvo. Kroz upoznavanje sa stilskim i tematskim rasponom arhitekture, skulpture i slikarstva razotkrit će se duhovni i povijesni okoliš europskog prostora tog vremena iz kojeg je umjetnik crpio ne samo stilske već i idejne poticaje. Tu se ponajprije očitava važnost gregorijanske reforme, prakse hodočašća, te uloga umjetnosti u borbi protiv hereze.
Sadržaj
 1. 1. Počeci ranoromaničke arhitekture u Lombardiji i Kataloniji: majstori comacini
 2. 2. Romanički katedralni kompleksi u komunama doline rijeke Po i istočnog Jadrana
 3. 3. Transformacija ranokršćanske arhitekture: Rim i Toskana (Firenca/Pisa)
 4. 4. Hodočasničke crkve na putu za Compostelu; križari i model Sv. Groba
 5. 5. Cluny III: benediktinska mreža i eksperimenti opata Huga
 6. 6. Normandija i Engleska: prema gotici (križno-rebrasti svod i dematerijalizacija ziđa)
 7. 7. Kolokvij
 8. 8. Povratak skulpture monumentalnih razmjera, rana romanika (Saint Genis-des-Fontaines, Roussillon regija); Skulptura u kontekstu samostana i skulptura u Languedoc regiji: Toulouse, Moissac, Souillac, Beaulieu-sur-Dordogne, crkva Saint Foy, Conques i tema Krista u slavi u romaničkoj skulpturi
 9. 9. Skulptura u Burgundiji: Vézeley, Autun, Cluny
 10. 10. Regionalne razlike: zapadna Francuska (Saintes, Aulney-de Saintonge, Poitiers) i umjetnost u službi borbe protiv hereze na jugu: Saint Gilles du Gard (Provansa); skulptura u Španjolskoj: Ripoli, Santo Domingo de Silos
 11. 11. Rukopisna umjetnost (francuski i anglo-normanski primjeri: Bury St. Edmunds Biblija, St. Albans psaltir), retorika moći i viteška klasa u Bayeux tapiseriji, tema apokalipse u romaničkom slikarstvu: Apokalipsa Beatusa of Liébane.
 12. 12. Romaničko zidno slikarstvo: Francuska: uvodne napomene i istočna Francuska (Saint-Chef-en Dauphiné, Auxerre, Berzé-la-Ville), zidno slikarstvo u središnjoj Francuskoj (Saint Savin), struktura naracije u zidnom slikarstvu središnje Francuske (Brinay, Chalivoy-Milon, Vicq), najznačajniji primjeri zidnog slikarstva u Španjolskoj (Tahull, León)
 13. 13. Romanička skulptura u Italiji: Wiligelmo (Modena), San Zeno u Veroni, Benedeto Antelami (Parma, Fidenza), Lucca, Bari; Romaničko slikarstvo u Italiji (Civate, San Pietro al Monte, Rim S. Clemente, Monte Cassino i odjeci: Sant' Angelo in Formis; Anagni)
 14. 14. Skulptura u drvetu i bronci: drvena raspela, vrata kelnske crkve sv. Marije, mozansko zlatarstvo

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovne osobine stila romaničke umjetnosti u arhitekturi, kiparstvu i slikarstvu Europe
 2. Prepoznati, imenovati i opisati najznačajnije spomenike romaničkog razdoblja posebno u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj
 3. Identificirati glavne protagoniste i društveno-humanistički kontekst umjetnosti tog razdoblja
 4. Usporediti skulpturu iz raznih regija
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i vježbe (terenska nastava)
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, pismeni ispit, obavezne četiri pismene zadaće

Obavezna literatura
 1. • Rolf Toman, ed., Romanesque: Architecture, Sculpture, Painting, Konmann, 1997.
 2. • Henry Luttikhuizen i Dorothy Verkerk, Snyder's Medieval Art, 2nd. ed., Prentice Hall, 2006 (odabrana poglavlja - Poglavlje 13: Pilgrimage and Monasticism, Poglavlje 14: The Papacy and the Empire, 15: The Normandy and the Western France)
 3. • Hearn, Romanesque Sculpture: The Revival of Monumental Stone Sculpture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Cornell Univ. Press, NY, 1981. (5. poglavlje: The Great Portals).
Dopunska literatura
 1. Xavier Barral i Altet, Protiv romanike? Esej o pronađenoj prošlosti, Zagreb, 2009.
 2. Marcia Kupfer, Romanesque Wall Painting in Central France: The Politics of Narrative, Yale University Press, 1993 (odabrana poglavlja)
 3. Otto Demus, Romanesque Wall Painting, New York, 1970, (1. Poglavlje: Function, 2. Poglavlje : Style; 6. Poglavlje: France: str. 13-56, 95-108. U ovom izdanju reprodukcije i kataloška obrada pojedinih spomenika se nalazi na str. 313-432.
 4. C.R.Dodwell, The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, 1993, str. 228-243

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 28. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 29. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar