Naziv
Uvod u istraživačke metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
184229
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija jest omogućiti razumijevanje metode i važnost izvornih istraživanja; razumjeti kvantitativne i kvalitativne metodologije; shvatiti razlike i dosege pojedinih metoda kako bi se moglo odlučiti za njihovu ispravnu primjenu u pojedinim istraživanjima; osposobiti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja i opis odgovarajućih metoda.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Znanost
 3. Eksperimentalno istraživanje
 4. Eksperimentalno istraživanje
 5. Prezentacije nacrta istraživanja - Eksperimentalno istraživanje
 6. Prezentacije nacrta istraživanja - Eksperimentalno istraživanje
 7. Anketno istraživanje
 8. Prezentacije nacrta istraživanja - Anketno istraživanje
 9. Prezentacije nacrta istraživanja - Anketno istraživanje
 10. Opažanje, korelacijsko istraživanje, analiza sadržaja
 11. Prezentacije nacrta istraživanja - Opažanje, korelacijsko istraživanje ili analiza sadržaja
 12. Prezentacije nacrta istraživanja - Opažanje, korelacijsko istraživanje ili analiza sadržaja
 13. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
 1. opisati istraživačke metode i važnost izvornih istraživanja u informacijskoj znanosti
 2. prepoznati, razlikovati i koristiti kvantitativne i kvalitativne metode u informacijskim znanostima
 3. demonstrirati poznavanje osnovnih sposobnosti za oblikovanje nacrta istraživanja, definiranje problema, istraživačkih pitanja, te primjenu odgovarajućih metoda
 4. primijeniti različite tehnike i metode za prikaz istraživačkih problema i istraživačkih podataka
 5. demonstrirati poznavanje istraživačke etike
Metode podučavanja
Predavanja Seminari
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad Vrednovanje nacrta istraživanja Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Goran Milas. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.
 2. Vladimir Bazala. Pregled povijesti znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 1980.
 3. Vlatko Silobrčić. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveni rad. Zagreb: Medicinska naklada, 2003.
 4. Charles H. Busha, Stephen P. Harter. Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980.
 5. Milko Mejovšek. Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
 6. Miroslav Vujević. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 31. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 33. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar