Naziv
Uvod u književnost i kulturu Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
99953
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
U ovom kolegiju studenti trebaju steći temeljan uvid u pojavu i razvoj književnosti i kulture Roma. Kolegij će sa ovim sadržajem upoznati studente s duhovnom i materijalnom kulturom kao i vrijednostima identiteta najveće europske manjine. Isto tako upoznat će ih i sa književnošću ne-Roma koja se bavi romskom tematikom.
Sadržaj
 1. Studenti će biti vođeni kroz dinamiku specifičnosti romske kulture i identiteta, kao i upoznavanjem književnosti i književnika Roma.

Ishodi učenja
 1. Analizirati književnost Roma
 2. Klasificirati književnost Roma
 3. Usporediti pojave romske suvremene književnosti prema regijama u kojima je stvarana ta književnost
 4. Interpretirati romsku književnost na romskom jeziku
 5. Spoznati kulturu Roma
 6. Uočiti kulturu Roma
 7. Usporediti romsku kulturu prema načinu života i identitetu
 8. Prepoznati romsku umjetnost
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995 Marushiakova, E. & Popov, V. 2000. Gypsies in the Ottoman Empire, Centre de recherches tsiganes, University of Hartfordshire Press Romi;srpski prijevod: Romi u Turskom Carstvu. Prilozi za istoriju Balkana, 2003, Subotica Vukanović, Tatomir. 1983. Роми (Цигани) у Југославији, Врање, “Штампарија Нова Југославија“
 2. Demir, Ljatif, Romite vo makedonskata literatura, muzika i film, DARHIA, 2002, Skopje Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004 Djuric, Rajko, Romi u evropskoj književnosti, 1996, Rrominterpres, Beograd Škreb,Zdenko: Književnost i povijesni svijet; Zagreb 1981 Djuric, R.,; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 36. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 38. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 40. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 45. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 48. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 49. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 50. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 51. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 54. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 57. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 58. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 59. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar