Naziv
Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
65585
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva. Predočavanje kulture arhaičnog doba, nastanka Slavena i formiranja srednjovjekovne državnosti Kijevska Rus’. mitologije na prostoru Ukrajine; uloga staroukrajinske kulture u procesu europeiziranja ortodoksnih kultura, sudar istočnih i zapadnih konfesija (ukrajinski barok).Borba za nacionalni opstanak u doba velikih imperija, ukrajinska moderna i avangarda, doba totalitarnih režima, represije i disidenti. Izazovi modernoga doba.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s osnovnim parametrima Ukrajine. Uvodni prikaz kulturnoga razvoja na prostoru Ukrajine ( CD Kulturna baština Ukrajine). Upute glede osnovnih izvora (literatura, Internet).
 2. Prastare kulture na prostoru Ukrajine (Tripiljska kultura, Antičke civilizacije, slaveno-iranska prožimanja, slavenska plemena, mitske predodžbe starih Slavena). Moguće eme za samostalna istraživanja s osvrtom na drugi predmet studija.
 3. Srednjovjekovna Ukrajina (Kijevska Rus’) od procvata do propasti. (Nastanak Kijeva, uvođenje kršćanstva, doba velikih kneževa, spomenici arhitekture, prava, književnosti, epska tradicija). Teorije o imenu Rus’ i sudbini srednjovjekovne kulture u daljem razvoju civilizacije na prostoru Ukrajine.
 4. Uloga ukrajinske kulture u civilizacijskom razvoju Velike kneževine Litvanske (XIV st.), povijesne okolnosti razvoja renesansnih tendencija, ukrajinsko kozaštvo kao nacionalni fenomen, epske tradicije Ukrajine 15-16 st. Ukrajinski get’mani, uloga Ukrajine u obrani kršćanstva.
 5. Ukrajinska kultura u kontaktima s zapadnoeuropskim tradicijama 17. stoljeća, osobitosti nastanka ukrajinskoga baroka (sudar istočne i zapadne crkve, nastanak i sudbine crkvenog unijatstva; polemičke napetosti u ukrajinskom društvu između istoka i zapada).Najznačajniji izrazi ukrajinskoga baroka.
 6. Ukrajina u doba Rujine, istaknuti get’mani; uloga ukrajinske kulture u barokiziranju susjednih kultura (ukrajinski barok u Rusiji, barokiziranje kulture naroda istočne crkve). Ukrajinsko-hrvatske veze baroknoga doba.
 7. Ukrajina u doba Prosvjetiteljstva, problem nacionalnog jezika. Osobitosti ukrajinskog romantizma. Uloga folklora u nacionalnom opstanku. Političke represije imperijskih režima proti ukrajinske nacionalne svijesti; sistematske zabrane jezika. Dva tipa intelektualaca Ukrajine (Ševčenko i Gogolj).
 8. Folklorizam kulture, nacionalni otpor u ukrajinskom društvu, solidariziranje zapadne te istočne Ukrajine, borba za jezik tijekom 19 st.
 9. Značaj kulture i literature u otporu prema denacionalizatorskoj politici imperija. Galicija kao nacionalno središte, istaknuti predstavnici ukrajinskog nacionalnog otpora na rubu 19-20 stoljeća.
 10. Značaj kulture i literature u otporu prema denacionalizatorskoj politici imperija. Galicija kao nacionalno središte, istaknuti predstavnici ukrajinskog nacionalnog otpora na rubu 19-20 stoljeća.
 11. Ukrajinska moderna u kontekstu zapadnoeuropskih tendencija. Osobitosti ukrajinske avangarde 1910-1930. Ukrajinizacija: uspjesi i porazi.
 12. Ukrajina u doba totalitarnih režima 1930-1940, represije, genocid. Golodomor u Ukrajini. Ukrajinski antifašizam, patriotski preporod u književnosti 1940-1945.
 13. Kultura u doba socrealizma 1930-1950. Pokret u književnosti proti dogmatizma 1960. Nove represije, ukrajinsko disidentstvo.
 14. Ukrajina poslije proglasa neovisnosti, suvremeni problemi i dostignuća.
 15. Panoramski pregled kulturnog razvoja na prostoru Ukrajine, ponavljanje, seminar.

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovne etape u razvoju kulture i civilizacije na prostoru Ukrajine.
 2. Objasniti, dati primjer povezanosti povijesnog razvoja kroz različita razdoblja.
 3. Upotrijebiti stečena znanja za proučavanje povijesti ukrajinske književnosti.
 4. Preisitati određene povijesne pojave s ukrajinskoga prostora s uvremenoga gledišta.
 5. Komentirati određene suvremene pojave, polazeći iz stečenih znanaj o povijesnom razvoju.
 6. Preporučiti određene teme za samostalna istraživanja.
Metode podučavanja
Predavnje kao panoramski pregled cjeline kroz povijesni razvoj uz metode: - na početku predavnja postavljanje pitanja iz prethodnog predavanja s ciljem obnoviti znanja, - akcentiranje pozornosti na pitanjima koja su posebice složena, - komuniciranje nastavnika i studenata, također studenata međusobno. - prezentacije, - poredbe s aktualnim temama u hrvatskome društvu, - tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom. - akcentiranje na nužnosti savladanja oratorske vještine, kulture izlaganja, - insciniranje ispita, -stimuliranje studenata da se orijentiraju na uspijeh na ispitu prema izloženim kriterijima.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano kroz seminar: - uvodna ispitivanja studenata na početku nastvave s ciljem obnoviti znanja, - seminar na kraju semestra s ciljem modelirati ocjenivanje znanja, - provjera korištenja preporučene literature usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ukrajina.- Kolo. Zagreb: Matica hrvatska, 1997, br. 3.
 2. Kulturna baština Ukrajine.- Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen, 2005.
 3. Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999.
 4. Ukrajina u prošlosti i sadašnjosti. Dubrovnik, Časopis za književnost i znaost Matice hrvatske, 3/2007. uredio Jevgenij Paščenko
 5. Izdanja knjižnice Ucrainiana croatica, od 2008 do 2014, 10 knjiga.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar