Naziv
Uvod u litičku analizu
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
64093
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Razumijevanje razvoja psihomotoričkih i kognitivnih sposobnosti prapovijesnog čovjeka kroz proizvodne procese i tipologiju kamenih izrađevina
Sadržaj
 1. Povijest proučavanja litičkog materijala
 2. Razvoj tehnika cijepanja kamena tijekom kamenog doba
 3. Mehanizmi cijepanja; vrste cirovina pogodne za obradu
 4. Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki u donjem i srednjem paleolitiku
 5. Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki u gornjem paleolitiku
 6. Provjera znanja
 7. Tehnike i metode proizvodnje kamenih alatki u neolitiku i eneolitiku
 8. Modeli eksploatacije sirovinskog materijala
 9. Provjera znanja
 10. Prapovijesne trgovačke rute
 11. Osnove analize litičkog materijala – teoretski dio
 12. Osnove analize litičkog materijala – praktični dio
 13. Stvaranje baze podataka za rekonstrukciju života prapovijesnih populacija na temelju podataka dobivenih litičkom analizom
 14. Analiza i vizualizacija odnosa naselja i lokacija sirovina
 15. Provedba osnovne klasifikacije skupa nalaza

Ishodi učenja
 1. Nabrojati tehnike i metode izrade kamenog oruđa u prapovijesti
 2. Koristiti stručnu terminologiju
 3. Razumjeti načela tipološke i tehnološke klasifikacije
 4. Nabrojati vrste stijena pogodne za izradu oruđa i njihove karakteristike
Metode podučavanja
Predavanja, video materijali, praktični rad s didaktičkim materijalom, eksperimentalna izrada oruđa
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. I. Karavanic & J. Balen.. Osvit tehnologije. Zagreb 2003.
 2. M. L. Inizan, H. Roche& J. Tixier Technology of Knapped Stone. Préhistoire de la Pierre Taillée, Tome 3. Meudon: 1992.
 3. I. Karavanic. Prijedlog osnovnog strukovnog nazivlja za srednji i mladi paleolitik. Opuscula archaeologica 16. 1993.15 - 35.
 4. J. Andrefsky Lithics, Macroscopis Approach to Analysis, Cambridge University Press, 2005
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar