Naziv
Diplomski rad na studiju Psihologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
15
Šifra
127524
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Studenti će osmisliti nacrt relevantnog psihologijskog istraživanja, samostalno prikupiti i obraditi podatke te prezentirati nalaze stručnoj publici
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. kritički prosuđivati dosadašnje spoznaje iz područja diplomskog rada objavljene u stranoj i domaćoj literaturi
  2. odabrati relevantan istraživački problem i samostalno kreirati znanstveno istraživanje
  3. odabrati relevantnu metodologiju i instrumente za istraživanje u području
  4. provesti istraživanje u skladu s etičkim standardima struke
  5. primijeniti složene postupke obrade prikupljenih podataka
  6. kritički interpretirati nalaze vlastitog istraživanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar