Naziv
Uvod u prevođenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
184216
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar