Naziv
Uvod u provincijalnu arheologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
170501
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj ovoga predmeta je na temelju predavanja i proseminara savladavanje temeljnih znanja o ustroju rimske državne uprave i razvoju urbanizma na području Hrvatske koja danas zauzima dijelove dvaju rimskih provincija i jedne italske regije. Isto tako studenti mogu usvojiti znanje i razumijevanje o drugim rimskim provincijama, kao i osnovna znanja o ustroju rimske vojske kao jedne od nositeljica romanizacije i romaniziranja. Studenti će prilikom pisanja proseminarskog rada moći primijeniti osnovne znanstvene standarde pisanja znanstvenog rada.
Sadržaj
 1. Uvod u antičku provincijalnu arheologiju + Proseminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Pregled rimske povijesti + Proseminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja proseminarskog rada.
 3. Ustroj rimske države + Proseminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja proseminarskog rada)
 4. Ustroj rimske provincijalne uprave + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 5. Rimska vojska + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 6. Rimska vojska + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 7. Antički gradovi – pravni status, ustroj i uprava + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 8. Antički gradovi – urbanizam i arhitektonski spomenici + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 9. Nekropole i nadgrobni spomenici + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 10. Pokretni nalazi (numizmatički, keramički i dr.) + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 11. Pokretni nalazi (numizmatički, keramički i dr.) + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 12. Pokretni nalazi (numizmatički, keramički i dr.) + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 13. Religija + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 14. Kasna antika + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 15. Posjet muzeju + Izlaganja studentskih proseminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći usvojiti znanja o kronologiji rimskog vojnog napredovanja u Iliriku
 2. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u kontekst razvoja i ustroja Rimskog carstva
 3. Studenti će moći razumjeti osnovne elemente rimskog urbanizma
 4. Studenti će moći interpretirati arheološke podatke iz Hrvatske u odnosu na druge provincije
 5. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine
 6. Studenti će moći steći znanja i vještine koji su nužni za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije
 7. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi
 8. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada
 9. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka
 10. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima
Metode podučavanja
predavanje + PowerPoint prezentacije + proseminar
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra + ocjena iz proseminara. Proseminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom – „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Ukupnu ocjenu proseminara čine: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene) Ukupnu ocjenu na kolegiju čini srednja vrijednost ocjene iz pismenog ispita i ocjene iz proseminara.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj, Zagreb 2004.
 2. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
 3. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 4. D. Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, Split, 2011.
Dopunska literatura
 1. Popis dodatne literature za pisanje proseminarskog rada se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 27. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar