Naziv
Uvod u romski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
99955
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Pravilno čitanje, pisanje tekstova na romskom jeziku. Stjecanje naprednijih spoznaja o Romima i romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Romski fonološki i grafijski sustav .
 2. Osnove romske gramatike
 3. Osnovni leksički fond
 4. Obrada odabranih konverzacijskih tema

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijesnu morfološku strukturu u romskom jeziku
 2. Analizirati forme riječi, njihova značenja i njihove promjene u romskom jeziku
 3. Koristiti se morfološkim oblicima u romskom jeziku
 4. Stvarati riječi prema njihovu obliku
 5. Koristiti se sintaksom romskoga jezika
 6. Analizirati strukturu romskog padežnog sustava
 7. Razlikovati padeže u romskom jeziku
 8. Konstruirati rečenice koristeći se padežnim oblicima
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005). Djurić, Rajko. Pravopis romskoga jezika/O čačolekhavno e rromane čhibako (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, 2011). Spelling of Romani language title translated in English.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 35. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 36. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 38. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 40. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 41. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 42. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 45. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 47. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 48. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 49. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 50. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 51. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 52. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 53. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 54. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 55. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 56. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 57. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 58. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 59. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar