Naziv
Uvod u studij engleske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
36063
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura