Naziv
Viktorijanska književnost i transformacija svijeta u 19. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
184926
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Na tragu studije Jürgena Osterhammela o preobrazbi svijeta u 19. stoljeću, u kolegiju ćemo razmotriti kako viktorijanska književnost sudjeluje u toj transformaciji, te kako svijet kakav povezujemo s modernosti 20. i 21. stoljeća (s krizama u rasponu od svjetskih ratova do klimatskih promjena) nalazi svoju definiciju već u viktorijanskoj književnosti. Usredotočit ćemo se na izabrane tekstove Alfreda Tennysona, Roberta Browninga, Elizabeth Gaskell, Charlesa Dickensa, Matthewa Arnolda, Johna Ruskina i Arthura Conana Doylea.
Sadržaj
 1. TJEDAN 1 Viktorijanci i Osterhammelova povijest devetnaestoga stoljeća: transformacija svijeta.
 2. TJEDAN 2 Viktorijanska književnost: narativne transformacije.
 3. TJEDAN 3 Rani Tennyson: viktorijansko pjesništvo i psihopolitika u 1830-ima i 1840-ima. „The Lady of Shalott“
 4. TJEDAN 4 Industrijska revolucija i industrijski roman (1): Elizabeth Gaskell, North and South.
 5. TJEDAN 5 Industrijska revolucija i industrijski roman (2): Elizabeth Gaskell, North and South.
 6. TJEDAN 6 Browning u 1850-ima: viktorijanska modernost. „Love Among the Ruins“
 7. TJEDAN 7 Kolokvij.
 8. TJEDAN 8 Dickens o revoluciji (1): A Tale of Two Cities.
 9. TJEDAN 9 Dickens o revoluciji (2): A Tale of Two Cities.
 10. TJEDAN 10 Arnold o revoluciji: psihopolitika u 1860-ima. „The Function of Criticism at the Present Time“
 11. TJEDAN 11 Viktorijanski antropocen: John Ruskin, „The Storm-Cloud of the Nineteenth Century“
 12. TJEDAN 12 Viktorijanska biopolitika (1): Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet.
 13. TJEDAN 13 Viktorijanska biopolitika (2): Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet.
 14. TJEDAN 14 Završna diskusija.
 15. TJEDAN 15 Kolokvij. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. poznavanje viktorijanske književnosti
 2. povezivanje viktorijanske kulture i kritičkih pristupa od središnje važnosti za humanističke znanosti
 3. razvoj analitičkih sposobnosti studenata
Metode podučavanja
Dijalog studenata s nastavnikom i zajednička analiza materijala.
Metode ocjenjivanja
Konačnu ocjenu sačinjava uspjeh iz dviju pismenih provjera znanja (jedne sredinom i druge krajem semestra, 30% + 30% konačne ocjene), te iz eseja na zadanu temu (30% konačne ocjene), uz redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj (10% konačne ocjene).

Obavezna literatura
 1. Arnold, Matthew. „The Function of Criticism at the Present Time“
 2. Browning, Robert. Pjesme (izbor)
 3. Dickens, Charles. A Tale of Two Cities
 4. Doyle, Arthur Conan. A Study in Scarlet
 5. Gaskell, Elizabeth. North and South
 6. Ruskin, John. „The Storm-Cloud of the Nineteenth Century“
 7. Tennyson, Alfred. Pjesme (izbor)
 8. Osterhammel, Jürgen. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century (izbor)
Dopunska literatura
 1. Williams, Raymond. Culture and Society, 1750-1950. 1958. (izbor)
 2. Ginzburg, Carlo. „Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method.“ 1980.
 3. Gallagher, Catherine. The Industrial Reformation of English Fiction. Social Discourse and Narrative Form 1832-1867. 1985. (izbor)
 4. Armstrong, Nancy. Desire and Domestic Fiction. A Political History of the Novel. 1987. (izbor)
 5. Armstrong, Isobel. Victorian Poetry. Poetry, Politics and Poetics. 1993. (izbor)
 6. Schor, Hilary M. Dickens and the Daughter of the House. 1999. (izbor)
 7. Jordan, John O. (ur.). The Cambridge Companion to Charles Dickens. 2001. (izbor)
 8. Matus, Jill (ur.). The Cambridge Companion to Elizabeth Gaskell. 2007. (izbor)
 9. Behlman, Lee i Anne Longmuir (ur). Victorian Literature. Criticism and Debates. 2015. (izbor)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar