Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
170258
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Obogaćivanje vokabulara, razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja književnih tekstova, priprema za kolegij „Suvremena portugalska književnost 1“ i „Suvremena portugalska književnost 2“
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje zadane priče. Analiza teksta.
 2. Analiza teksta. Razumijevanje vokabulara zadanog teksta.
 3. Čitanje i prevođenje zadane priče.
 4. Uspoređivanje s prethodnim pričama i analiza odabrane pripovijetke.
 5. Čitanje i prevođenje zadanog teksta.
 6. Nastavak prevođenja i analiza vokabulara zadane priče.
 7. Tumačenje vokabulara i razgovor o sadržaju analiziranog teksta .
 8. Analiza sadržaja odabrane pripovijetke.
 9. Analiza vokabulara. Rad na sadržaju odabrane priče.
 10. Čitanje i tumačenje zadanog teksta.
 11. Nastavak analize i rad na ključnom vokabularu već prije odabrane pripovijetke.
 12. Čitanje i prevođenje zadanog književnog teksta.
 13. Nastavak prevođenja i analiza sadržaja odabrane pripovijetke.
 14. Uspoređivanje obrađenih književnih tekstova.
 15. Pregled analiziranih priča.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati tekst suvremene portugalske književnosti.
 2. Pokazati kako tumačiti smisao književnog teksta te ga prilagoditi materinjem jeziku.
 3. Protumačiti određene leksičke posebnosti.
 4. Upotrijebiti elemente pročitanih tekstova u sličnim jezičnim situacijama.
 5. Ustanoviti sličnost/razliku s drugim kniževnim tekstovima portugalske književnosti.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Usmeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Melo, J. de. Antologia do Conto Português. Lisboa: Dom Quixote, 2003.
Dopunska literatura
 1. Silva, M. Português Contemporâneo. Lisboa: Ministério da Educação, 1982.; Martins, A. S. Contos com Nível. Lisboa: Lidel, 2016

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar