Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46993
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje jezične kompetencije (prvenstveno razumijevanja pročitanog teksta te usmenog izražavanja u smislu interakcije i komentiranja), proširivanje i aktualiziranje kako vokabulara tako i prikladnih gramatičkih struktura na tekstovima povezanima s hispanskom narodnom baštinom, tradicijom, običajima i gastronomijom.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Bajke.
 3. Vokabular iz bajke. Upotreba u suvremenom kontekstu.
 4. Kuhinja i recepti.
 5. Vokabular iz područja gastronomije.
 6. Sport.
 7. Primjena sportskog vokabulara.
 8. Provjera znanja.
 9. Analiza pogrešaka.
 10. Basne.
 11. Poslovice, izreke i povezani vokabular.
 12. Basne.
 13. Primjena vokabulara - karakteristike i pridjevi za opis ljudi i životinja.
 14. Rekapitulacija gradiva.
 15. Provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno razumjeti tekstove različitih sadržaja iz hispanske tradicije.
 2. Student će biti kadar u usmenom i pisanom izričaju samostalno koristiti vokabular iz područja hispanske tradicije, običaja, kulture.
 3. Student će biti kadar samostalno prepoznati sličnosti i razlike između hispanske i hrvatske tradicije, običaja, kulture.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izrađivati tjedne zadatke, položiti provjeru znanja i završnu provjeru znanja.

Obavezna literatura
 1. Izbor tekstova iz antologija hispanske narodne predaje, kuharica, novina, itd.
 2. Rječnici: jednojezični, dvojezični, rječnici sinonina i antonima
Dopunska literatura
 1. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar