Naziv
Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51131
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je uputiti studente u ispravan postupak zaštite arheoloških lokaliteta in situ tijekom i nakon istraživanja. U cilju ispravnog postupanja s lokalitetom studenti će stječi znanja o osnovnim karakteristikama građevinskih materijala, uzrocima degradacije arheoloških struktura i s modelima sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala. Tema prezentacije arheoloških lokaliteta za cilja ima utvrditi interdisciplinarnost postupka i postaviti odnos između arhitektonskih rješenja i zaštite arheološke strukture.
Sadržaj
 1. Konzervacija i prezentacija arheoloških lokaliteta
 2. Konzervatorski principi o zaštiti kulturne baštine utvrđeni međunarodnim poveljama, konvencijama i preporukama (Atena, Venecija, Burra, La Valletta)
 3. Konzervatorska dokumentacija-standardi
 4. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - materijali
 5. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - stres, voda, biodegradacija
 6. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - urbani razvoj, krađa, arheološka istraživanja
 7. Hrvatski prirodoslovni laboratoriji za ispitivanje svojstva materijala (HRZ, IGH)
 8. Najčešći postupci zaštite lokaliteta - ponovno zatrpavanje
 9. Najčešći postupci zaštite lokaliteta - zaštitne nadstrešnice
 10. Modeli sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala.
 11. Konzervacija lokaliteta in situ - odabir postupka-Siscija
 12. Prezentacija/interpretacija lokaliteta - stabilizacija/rekonstrukcija/djelomična rekonstrukcija/spekulativna rekonstrukcija (Carnuntum, Hadrijanov zid)
 13. Prezentacija/interpretacija lokaliteta (Zagreb -Samostan Klarisa, Osijek – kampus)
 14. Prezentacija/interpretacija lokaliteta (Rim - Ara pacis; Ename – Benediktinska opatija)
 15. Prezentacija/interpretacija lokaliteta u urbanim sredinama (Verona, Beč)

Ishodi učenja
 1. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 2. Definirati i objasniti osnovne konzervatorske principe
 3. Nabrojati i opisati standarde konzervatorske dokumentacije
 4. Navesti i definirati uzroke i vrste degradacija arheoloških struktura
 5. Primjerom opisati konzervatorske devastacije
 6. Definirati i primjerom ilustrirati primjere arheološke prezentacije
 7. Procijeniti načine zaštite i konzervacije arheoloških lokaliteta
 8. Razlikovati kontekst i način prezentacije arheoloških lokaliteta
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Rad studenta vrednuje se pozitivnom ocjenom iz usmenog ispita i prezentacijom terenskog rada.

Obavezna literatura
 1. Nicholas Stanely Price: Conservation on Archaeological Excavation, ICCROM, Rome 1995
 2. Jeanne Marie Teutonico, Gaetano Palumbo: Management Planning for Archaeological Sites, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2002
 3. ARC Laboratory Handbook: Porosity, Salts, Binders, Colours: Volume 1/99, ICCROM, Rome 1999
 4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, 69/99, 151/03 i 157/03) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine 30/05)
 5. Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. (Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04)
Dopunska literatura
 1. John and Nicola Ashurst: Practical Building Conservation:Volume 1, Volume 2,Volume 3, English Heritage Tehnical Handbook, Aldershot, Hampshire, 1988
 2. John Ashurst: Conservation of Ruins, Butterworth – Heinemann, Elsevier Ltd, Oxford 2007

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar