Naziv
Zaštita spomenika kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
51177
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje i savladavanje teorijske misli i osnova terminologije, razumijevanje tekstova, značaj teoretske misli za proučavanje i zaštitu spomenika, prikaz promjena u procesu zaštite. Savladavanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u zaštiti kulturne baštine.
Sadržaj
 1. 1. tjedanpredavanje: Pojam spomenika seminar: Odnos prema spomenicima u antici i srednjem vijeku
 2. 2. tjedanpredavanje: Svrha zaštite seminar: Tretman spomenika u renesansi i baroku
 3. 3. tjedan predavanje: Vrste spomenika seminar: Klasicizam u zaštiti spomenikavježbe: terenska nastava
 4. 4. tjedanpredavanje: Vrste spomenika seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – restauratorski pravac
 5. 5. tjedan predavanje: Vrijednosti spomenika seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – restauratorski pravac
 6. 6. tjedan predavanje:Uzroci oštećenja seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – konzervatorski pravac
 7. 7. tjedan predavanje: Uzroci oštećenja seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – konzervatorski pravacvježbe: terenska nastava
 8. 8. tjedan predavanje: Dokumentacijaseminar: Austrijsko središnje povjerenstvo i nastanak europskih državnih službi za zaštitu spomenika
 9. 9. tjedan predavanje: Etički standardi seminar: Biološka zaštita – talijanska škola
 10. 10. tjedanpredavanje: Isticanje povijesnosti seminar: Biološka zaštita – austrijska škola
 11. 11. tjedanpredavanje: Isticanje povjesnostiseminar: Biološka zaštita – austrijska škola vježbe: terenska nastava
 12. 12. tjedan predavanje: Vrste intervencija seminar: Hrvatski konzervatori od početka XIX st do Drugoga svjetskoga rata
 13. 13. tjedan predavanje: Vrste intervencija seminar: Aktivna zaštita (Drugi svjetski rat i načela poslijeratne obnove)
 14. 14. tjedan predavanje: Interpolacijeseminar: Aktivna zaštita (Međunarodno udruživanje i deklaracije)
 15. 15. tjedan predavanje: Interpolacijeseminar: Zaštita spomenika u Hrvatskoj nakon 1945.

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje razdoblja u povijesti konzerviranja i njihove karakteristike, od staroga vijeka do danas
 2. razlikovanje modela konzervatorsko-restauratorskog tretiranja umjetničkog djela s obzirom na njegovu namjenu, izražajna sredstva i značenja
 3. korištenje temeljne stručne terminologije iz konzervatorske struke
 4. razlikovanje modela tradicionalne i suvremene interpretacije i tretiranja kulturne baštine
 5. interpretiranje temeljnih postupaka u konzervatorsko-restauratorskoj profesiji
Metode podučavanja
Predavanja: Powerpoint prezentacije Seminari: analiza teorijskih tekstova Vježbe: obilazak terena i rad na spomenicima
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminara i vježbi. Pismeni a po potrebi i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. 1.FEILDEN, Bernard M., Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1981.
 2. 2.MARASOVIĆ, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa – Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Zagreb – Split, 1983.
 3. 3.MARASOVIĆ, Tomislav, Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb, Split, 1985.
 4. 4.MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.
Dopunska literatura
 1. 1.CHOAY, Francoise, The Invention of the Historic Monument, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 2. 2.JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann; Oxford, 1999.
 3. 3.DENSLAGEN, Wim, Architectural Restoration in Western Europe: Controversy and Continuity, Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1994.
 4. 4.FEILDEN, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1994.
 5. 5.PRICE, Nicholas Stanley & TALLEY jr. M. Kirby & VACCARO, Alessandra Meluco, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage – Readings in Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar