Naziv
Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
69900
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Provjera stečenih znanja o rumunjskoj književnosti odnosno morfologiji i sintaksi rumunjskog jezika. Provjera vladanja metajezikom te provjera izražavanja i strukturiranja teksta na rumunjskom jeziku.
Sadržaj
  1. Samostalno oblikovanje eseja na rumunjskom jeziku na predloženu lingvističku ili književnu temu (opseg je određen programom studija).

Ishodi učenja
  1. samostalno oblikovati esej na rumunjskom jeziku na predloženu lingvističku ili književnu temu
  2. demonstrirati kompetencije izražavanja na rumunjskom jeziku
  3. demonstrirati aktivno operativno poznavanje rumunjske književnosti
  4. opisati i objasniti relevantne morfološke i sintaktičke kategorije rumunjskog jezika
  5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Esej (ocjenjivanje sadržaja i izraza).

Obavezna literatura
  1. određena programom studija (ovisno o okvirnim temama)
Dopunska literatura
  1. određena programom studija (ovisno o okvirnim temama)

Obavezan predmet na studijima
  1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar