Naziv
Zooarheologija: osnove animalne osteologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
64111
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama osteologije sisavaca i metodama obrade animalnog materijala arheološkog podrijetla uz samostalnu izradu zooarheološke analize sa svim elementima. Poseban naglasak stavljen je na moderne metode i tehnologije te razlučivanje osteoloških ostataka primitivnih od modernih životinjskih pasmina. Kolegij objedinjava različite znanstvene discipline: arheologiju, biologiju i veterinarsku medicinu s naglaskom na komparativnu anatomiju sisavaca, te je primjenjiv za interdisciplinarni studij. Upravo interdisciplinarna karakteristika kolegija pruža svakoj znanstvenoj grani jedinstveno korištenje i tumačenje stečenih znanja.
Sadržaj
 1. Uvod u animalnu osteologiju sisavaca -osnovne značajke kostiju: građa i kemijski sastav,rast i vrste kostiju
 2. Kralješci -osnovne značajke vratnih, prsnih, slabinskih i repnih kralježaka biljoždera i mesoždera, kralježnička formula pojedinih životinjskih vrsta
 3. Rebra i prsna kost -osnovne značajke rebara, vrste rebara (prava, lažna, lebdeća), broj rebara za određenu životinjsku vrstu
 4. Kosti ramenog obruča: lopatica i ključna kost -osnovne značajke kostiju ramenog obruča
 5. Kosti zdjeličnog obruča -bočna, crijevna, stidna i sjedna kost
 6. Kosti ruke: nadlaktica, podlaktica i palčana kost -osnovne značajke pojedinog anatomskog elementa, zglob, hvatišta mišića
 7. Kosti noge: natkoljenica, goljenica i lisna kost -osnovne značajke pojedinog anatomskog elementa, zglob, hvatišta mišića
 8. Kosti šake i stopala -zapešće, pešće, prsti šake, zastopalje, kosti stopala, prsti stopala
 9. Kosti lubanje I -neurocranium, baza lubanje
 10. Kosti lubanje II -splanchnocranium
 11. Zubi -osnovna građa, ontogenetski razvoj, skupine zuba i zubne formule, osnovni oblici zuba prema tipu i visini
 12. Rogovi -tipovi rogovlja i osnovna podjela
 13. Metode odredbe spola, starosti i visine životinje -osnovne metode odredbe spola, starosti i visine životinje prema koštanim i dentalnim ostacima arheološke starosti
 14. Paleopatologija -osnove koštane i dentalne patologije životinja
 15. Kosturi ptica i riba-arheološki nalazi -osnovne značajke kostura ptica i riba, te njihova identifikacija u zooarheološkom materijalu

Ishodi učenja
 1. -moći će prepoznati sve anatomske elemente kostura sisavaca
 2. -moći će utvrditi taksonomsku pripadnost pojedinog koštanog uzorka
 3. - moći će utvrditi spolnu pripadnost na temelju određenih koštanih ostataka
 4. -moći će prepoznati osnovne patološke promjene na koštanom materijalu
 5. -moći će izraditi i objasniti osnovnu zooarheološku analizu uz nadzor voditelja
 6. -moći će primjeniti stečeno znanje u praktičnom radu na terenu
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. France, D.L., 2010, Human and Nonhuman Bone Identification: A Concise Field Guide. CRC Press - Spi Con edition, Boca Raton.
 2. Reitz, EJ, Wing, ES, 2008, Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Davis, S, 1995, The Archaeology of Animal Bones. Batsford, London; Yale University Press, New Haven.
 4. Lyman, RL, 2008, Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.
 5. König, E.H., 2009, Anatomija domaćih sisavaca. Slap. Zagreb.
Dopunska literatura
 1. -članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 26. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar