Naziv
Dokumentiranje arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35811
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti dobiju sva saznanja o načinima dokumentiranja, kako tijekom samog iskopavanja, tako i pri obradi arheološke građe nakon iskopavanja. Svako arheološko nalazište samo po sebi predstavlja dokument, stoga je bitno da bilježenje ostataka o jednom lokalitetu bude što objektivnije, preciznije i točnije jer se radi o neponovljivom procesu.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Povijesni pregled u razvoju dokumentiranja arheoloških nalazišta
 3. Nedestruktivne metode istraživanja
 4. Proces arheološkog istraživanja
 5. Primjena geodetskih instrumenata u dokumentiranju nalazišta
 6. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 7. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 8. Fotografiranje kao dio dokumentacije
 9. Crtanje kao dio dokumentacije
 10. Fotogrametrija
 11. Digitalna i virtualna arheologija
 12. Dokumentiranje i tretiranje materijalnih ostataka na nalazištu
 13. Dokumentiranje uzoraka i metode datiranja
 14. Publikacija i interpretacija
 15. Publikacija i interpretacija

Ishodi učenja
 1. Objasniti i interpretirati povijesni razvoj dokumentiranja arheoloških nalazišta
 2. Upotrijebiti sve vrste formulara koji se koriste pri dokumentiranju arheoloških nalazišta
 3. Opisati i prepoznati nedestruktivne metode istraživanja
 4. Primjerom pokazati osnovna stratigrafska načela iskopavanja
 5. Nabrojati i razlikovati metodološke pristupe prilikom arheološkog istraživanja različitih vrsta lokaliteta s obzirom na vremenski period, prirodno okruženje i namjenu
 6. Znati primijeniti osnovna načela crtanja i fotografiranja u svrhu arheološkog dokumentiranja
 7. Primijeniti prikladan način pohrane za različite arheološke materijale
 8. Prepoznati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
 9. Izabrati prikladan način zaštite arheološkog lokaliteta
 10. Nabrojati i opisati načine prezentacije, rekonstrukcije i konzervacije arheoloških lokaliteta
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Kroz tri pismena kolokvija tijekom semestra provjerava se prepoznavanje i primjena znanja o dokumentiranju i metodologiji arheoloških istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson, 2004. (prvi dio; prva 4 poglavlja)
 2. Green, K. Archaeology: An Introduction. Routledge. London. 2002.
 3. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011.
 4. Barker, P. Tehnike arheološkog iskopavanja. MHAS. Split. 2000.
Dopunska literatura
 1. Bradley A Rodgers, The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. 2004.
 2. Conolly, J. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge Univerity Press, 2006.
 3. Dincauze F., D. Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge University Press, 2000.
 4. Harris, E. C. Načela arheološke stratigrafije. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 1989.
 5. Price, T. D. Principles of Archaeology. 2007.
 6. Lock, G. Using Computers in Archaeology: Towards virtual pasts, Routledge, 2003.
 7. Maschner, H. & Chippindale, C. Handbook of Archaeological methods, Vol. I i II.,Altamira Press 2005.
 8. Archaeological site manual. 3rd ed. Museum of London Archaeology Service. 1994.
 9. Roskams, S. Excavation. Cambridge University Press, 2001.
 10. Shopland, N. A Finds Manual: Excavating, Processing and Storing. Tempus, 2006.
 11. Miloglav, I. Metodologija istraživanja. Pregled dokumentacijskih tehnika na primjeru Sonde Z. U: Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007.-2010. godine (skupina autora), Zagreb, 2017, 59-76.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 22. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar