Naziv
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64239
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s kronološkim sustavom razvitka eneolitičkih zajednica, prepoznavanje materijalnih ostataka spomenutih zajednica odnosno arheoloških izvora temeljem kojih se potom sagledavaju različiti aspekti (gospodarski, socijalni, duhovni) njihova života, te korištenje stručnom i znanstvenom literaturom. Poseban osvrt na pojavu metalurgije kao visokoakumulativne djelatnosti i posljedice koje je ona dovela prapovijesnim zajednicama srednje i jugoistočne Europe.
Sadržaj
 1. Kriteriji određenja eneolitika kao zasebnog razdoblja, osnovna obilježja razdoblja eneolitika
 2. Migracije stepskih populacija – problem indoeuropeizacije
 3. Počeci i razvitak bakrenodobne metalurgije
 4. Rane eneolitičke zajednice: tiszapolgarska – bodrogkeresturska – Bubanj-Salcuta-Krivodol u svom matičnom prostoru i njihov odraz na hrvatski prostor
 5. Lasinjska kultura u Hrvatskoj i susjednim područjima
 6. Kultura Retz-Gajary i njezini regionalni tipovi
 7. Badenska kultura, rasprostranjenost, problem geneze i razvitka, Boleraz-Černavoda III horizont
 8. Klasična badenska kultura na hrvatskome prostoru i u susjednim područjima
 9. Kostolačka kultura
 10. Vučedolska kkultura i vučedolski kulturni kompleks (rana i klasična faza)
 11. Vučedolska kultura i vučedolski kulturni kompleks (kasna faza i regionalni tipovi)
 12. Megalitske kulture
 13. Eneolitička zbirka u Arheološkom muzeju u Zagrebu
 14. Eneolitik na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu
 15. Post-neolitičke i eneolitičke manifestacije u svjetlu najranijeg razvoja brončanodobnih kultura Egeje

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja eneolitičkih arheoloških kultura na području Hrvatske
 2. Moći navesti glavna obilježja najvažnijih arheoloških kultura eneolitičkog perioda Europe
 3. Moći objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 4. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 5. Nabrojiti i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheol
 6. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 7. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 8. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju, posjet zbirkama Arheološkog muzeja te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima, praktični rad na terenu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Skupina autora: Eneolitik, PJZ III, Sarajevo 1979; Z. Marković: Hrvatska od neolitika do brončanog doba, Koprivnica 1994; 3. T.Težak-Gregl: Dva nova groba badenske kulture s Vučedola, OA 10, Zagreb, 1985.;T. Težak-Gregl: Prilog poznavanju metalne produkcije badenske kulture, OA 11-12, Zagreb 1986/7.;A. Durman: Metalurgija Vučedolskog kompleksa, OA 8, Zagreb 1983;J. Balen: Kostolački horizont na Vučedolu, OA 29, Zagreb 2005.;N. Tasić: Eneolithic Cultures of Central and Western Balkans, Beograd 1995.;.B. Jovanović: Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije. Beograd 1971.;
Dopunska literatura
 1. M. Milićević: Tum Stygio regi nocturnas inchoat aras, OA 13, Zagreb, 1986/7;2. I. Miloglav: Ervenica – dio naselja vučedolske kulture, OA 31, Zagreb 2008;3. Šutekova: The Jevišovice Culture in Slovakia. The Baden Complex and the Outside World. Ur.: Furholt, Szmyt & Zastawny. 2008.;5. Amzallag: From metallurgy to BA Civilizations_The Synthetic Theory. American Journal of Archaeology, Vol. 113, No. 4 (Oct., 2009), pp. 497-519;6. Anthony, D. et al.: The Kurgan Culture, Indoeuropean origins and domestification of the horse. (…).Current Anthropology, Vol. 27, No. 4 (Aug. - Oct., 1986), pp. 291-313;7. Antonović, D.: Prehistoric cipper tools from the territory of Serbia. Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B (2009) 165 – 174.;9. Durman, A.: Celestial symbolism in the Vučedol Culture. Documenta Prehistorica, Vol 28. Ljubljana, 2005. 215 – 226.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar