Naziv
Engleski roman 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
184919
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
engleski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij predstavlja pregled engleskog romana u 19. stoljeću; u tom razdoblju dolazi do velikog uzleta romana vezanog uz brzo rastuće književno tržište namijenjeno srednjoj klasi. Tijekom tog razdoblja roman je osobito obilježen nakanom romanopisaca da sudjeluju u oblikovanju društvenih rasprava o važnim pitanjima britanskog društva u kontekstu brzih mijena. Izbor romana u ovom kolegiju nastoji oslikati neke od središnjih društvenih tema u romanima 19. stoljeća, poput tema vezanih uz brak, klasne ideologije, industrijalizaciju, Britansko carstvo, te pisanje kao profesiju. U sadržajnom smislu, cilj kolegija je upoznati studente s nekima od romana iz jednog od najproduktivnijih razdoblja u povijesti engleskog romana. Kolegij pri tome nastoji potaknuti aktivan odnos studenta prema književnom tekstu u cilju razvijanja vještina interpretacije književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u engleski roman 19. stoljeća
 2. Persuasion
 3. Persuasion
 4. Hard Times
 5. Hard Times
 6. Prvi kolokvij. Aurora Leigh
 7. Aurora Leigh
 8. Aurora Leigh
 9. Aurora Leigh, The Moonstone
 10. The Moonstone
 11. Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. The Moonstone, The War of the Worlds
 13. The War of the Worlds
 14. The War of the Worlds
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s jednim od najznačajnijih razdoblja engleskog romana
 2. Stjecanje središnjih povijesnih i književno-povijesnih znanja važnih za engleski roman 19. stoljeća
 3. Razvijanje vještina analize književnih tekstova
Metode podučavanja
Seminarska nastava Predavanje
Metode ocjenjivanja
Ocjena u kolegiju zasnovana je na kontinuiranoj evaluaciji; kratki esej u drugom dijelu semestra (oko pet stranica), prvi kolokvij sredinom semestra, te drugi kolokvij pred kraj semestra.

Obavezna literatura
 1. Jane Austen, Persuasion
 2. Charles Dickens, Hard Times
 3. Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh
 4. Wilkie Collins, The Moonstone
 5. H.G. Wells, The War of the Worlds
Dopunska literatura
 1. Catherine Gallagher, The Industrial Reformation of English Fiction, 1832—1867 (ulomci)
 2. Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century (ulomci)
 3. Mary Poovey, Genres of the Credit Economy (ulomci)
 4. Tony Tanner, Jane Austen (ulomci)
 5. Raymond Williams, Culture and Society 1780—1950 (ulomci)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar