Naziv
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ivan Andrijanić, izv. prof. B-023 6120-065 iandrij@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Buljan, doc.
dr.sc. Ljatif Demir B 023 +385 1 6120065 ljdemir@ffzg.hr
Višnja Grabovac, lekt. B-003 vgrabova@ffzg.hr
dr.sc. Mislav Ježić, red. prof.
dr.sc. Goran Kardaš, izv. prof. C-218 6120-181 gkardas@ffzg.hr
mr.sc. Katarina Katavić, asist. B-023 +385 1 6120065 kkatavic@ffzg.hr
mr.sc. Krešimir Krnic, v. pred.
dr.sc. Ravindranath Mishra, lekt.
dr.sc. Jyoti Sharma, lekt.

Naziv Šifra
Buddhizam 1 126265
Buddhizam 2 126378
Diplomski rad na studiju Indologije 124581
Hindska književnost 81318
Hindske jezične vježbe 1 66726
Hindske jezične vježbe 2 69611
Hindske jezične vježbe 4 69613
Hindske jezične vježbe 6 69614
Hindske jezične vježbe 8 69615
Hindske jezične vježbe III 66729
Hindske jezične vježbe V 66733
Hindske jezične vježbe VII 52267
Hindski jezik (s klauzurom) 81317
Indijska književnost 1 66374
Indijska književnost 2 64158
Indijska književnost 3 66375
Indijska književnost 4 69608
Indijska književnost 5 66365
Indijska književnost 6 66366
Indijska povijest, kultura i književnosti 81320
Indijska umjetnost i ikonografija 1 161555
Indijska umjetnost i ikonografija 2 131789
Indijske religije 36661
Indijske religije 1 126267
Indijske religije 2 126384
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II 52280
Indoiranistika i indoeuropeistika 1 131790
Indoiranistika i indoeuropeistika 2 131791
Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 2 124329
Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 1 117574
Istočne religije 52270
Klasična kineska filozofija 184228
Niži hindski seminar 2 52276
Niži hindski seminar I 52260
Novoindijsko jezikoslovlje 1 126264
Novoindijsko jezikoslovlje 2 126377
Osnove hindske gramatike 1 66727
Osnove hindske gramatike 2 69715
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953
Poredbena filozofija i stručna književnost 1 131792
Poredbena filozofija i stručna književnost 2 131793
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634
Prakrtski ili Vedski seminar 2 69635
Prakrtski ili Vedski seminar 3 69636
Prakrtski ili Vedski seminar 4 69637
Sanskrt i indoiranistika (s klauzurom) 81319
Sanskrtski seminar - epski 1 69591
Sanskrtski seminar - epski 2 69592
Sanskrtski seminar - epski 3 69593
Sanskrtski seminar - epski 4 69594
Sanskrtski seminar - književni 1 69595
Sanskrtski seminar - književni 2 69596
Sanskrtski seminar - književni 3 69597
Sanskrtski seminar - književni 4 69598
Sanskrtski seminar - niži I 52259
Sanskrtski seminar - niži II 52275
Sanskrtski seminar - stručni 1 69599
Sanskrtski seminar - stručni 2 69600
Sanskrtski seminar - stručni 3 69601
Sanskrtski seminar - stručni 4 69602
Stara indijska književnost 1 131794
Stara indijska književnost 2 131795
Staroindijsko jezikoslovlje 1 131796
Staroindijsko jezikoslovlje 2 131797
Temelji indijske civilizacije 1 35949
Temelji indijske civilizacije 2 35950
Uvod u indijsku filozofiju 36656
Vede, epovi i tantre 1 126268
Vede, epovi i tantre 2 126386
Viši hindski seminar I 52261
Viši hindski seminar II 52277
Viši hindski seminar III 66735
Viši hindski seminar IV 69630
Završni rad na studiju Indologije 70063

Preddiplomski studiji
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij