Naziv
Katedra za češki jezik i književnost
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Matija Ivačić, doc. B206 4092-106 mivacic@ffzg.hr
dr.sc. Katica Ivanković, red. prof. A-222 0915786360 kivankovic@ffzg.hr
dr.sc. Suzana Kos, doc. B 205 6120 105 skos@ffzg.hr
Alen Novosad, v. lekt. B-206 anovosad@ffzg.hr
Eva Pallasová, lekt.
Daniela Pelčáková, lekt. B206 4092-106 dpelcakova@ffzg.hr
Slavomira Ribarova, v. lekt. B206 01/4092 206 sribarov@ffzg.hr
dr.sc. Petar Vuković, izv. prof. B-205 4092-105 petar.vukovic@ffzg.hr

Naziv Šifra
Bohumil Hrabal 64105
Božena Němcova - geneza simbola nacionalne kulture 185383
Češka jezična kultura 64106
Češka književnost 20. stoljeća 126190
Češka književnost do kraja 19. stoljeća 126191
Češka stilistika 185382
Češke jezične vježbe I 184173
Češke jezične vježbe I 69551
Češke jezične vježbe II 36059
Češke jezične vježbe II 184174
Češke jezične vježbe III 184175
Češke jezične vježbe III. 51868
Češke jezične vježbe IV 184176
Češke jezične vježbe IV. 51870
Češke jezične vježbe V. 51872
Češke jezične vježbe VI 51874
Češki jezik (za nebohemiste) 125808
Češki prijevodni seminar I 184177
Češki prijevodni seminar II 184178
Češki prijevodni seminar III 184179
Češki prijevodni seminar IV 184180
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti 184181
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti 124607
Fonologija i morfologija češkog jezika 135471
Frazeologija i idiomatika češkog jezika 185384
Hrvatski jezik 78086
Karel Čapek - tip malog velikoga čovjeka u češkoj književnosti 77971
Moderno češko društvo 185385
Povijest češkog jezika i dijalektologija 77887
Sintaksa češkog jezika 51869
Uvod u češku književnost 125807
Uvod u češku kulturu 132042
Završni rad na studiju Češkog jezika i književnosti 69897

Preddiplomski studiji
  1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji