Naziv
Katedra za ruski jezik i književnost
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Sanja Aslanovski-Tokić, lekt. C-120 0918877808 saslanov@ffzg.hr
dr.sc. Branka Barčot, doc. B-225 4092-123 bbarcot@ffzg.hr
dr.sc. Željka Čelić, izv. prof. B-223 00385-1-4092-121 zcelic@ffzg.hr
Sanja Drljača Magić, lekt. C-120 4092 160 sdmagic@ffzg.hr
dr.sc. Anita Hrnjak, v. lekt. B-204 01 4092 103 ahrnjak@ffzg.hr
Jelena Huzanić
dr.sc. Marina Jajić Novogradec, asist. B-223 4092 - 121 mjnovo@ffzg.hr
dr.sc. Danijela Lugarić Vukas, doc. B-208 +38516120108 dlugaric@ffzg.hr
Irina Mironova Blažina, v. lekt. B-204 6120-103 imironov@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Peruško, doc. B225 6120-123 iperusko@ffzg.hr
mr.sc. Zoran Tihomirović, asist. B-224 6120-122 zoran.tihomirovic@ffzg.hr
dr.sc. Josip Užarević, red. prof. B224 6120122 juzarevic@ffzg.hr
dr.sc. Natalija Vidmarović, prof. B204 6120-103 natalija.vidmarovic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Vojvodić, red. prof. B-224 4092-122 jasmina.vojvodic@ffzg.hr
Igor Živković, v. lekt. C-120 4092-160 izivkovi@ffzg.hr

Naziv Šifra
Analiza i interpretacija tekstova od 11. do 16. stoljeća 52228
Čitanje odabranih tekstova 1 51376
Čitanje odabranih tekstova 2 51380
Diplomski rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 124485
Frazeologija ruskog jezika 52232
Glotodidaktika 117936
Historijska gramatika ruskog jezika 1 66292
Historijska gramatika ruskog jezika 2 66307
Izabrane ruske drame 70426
Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 36019
Jezične vježbe iz ruskog jezika 2 36022
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3 51370
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4 51377
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5 52215
Jezične vježbe iz ruskog jezika 6 52225
Jezične vježbe iz ruskog jezika 7 52227
Jezične vježbe iz ruskog jezika 8 52229
Književnost i kultura kasnog socijalizma 1 (od 1953. do 1968.) 131558
Književnost i kultura kasnog socijalizma 2 (od 1968. do 1990-ih) 131560
Lingvokulturologija 170908
Metodika nastave ruskog jezika 124482
Morfologija 1 118637
Morfologija 2 51374
N. V. Gogol` 90133
Osnove staroslavenskog jezika 51378
Poetika 1920-ih godina: vrhunci sovjetskoga umjetničkog pluralizma 145554
Pregled povijesti ruske književnosti 1 51375
Pregled povijesti ruske književnosti 2 51379
Prevođenje poezije 118197
Prevođenje proze 118198
Prijevodne vježbe 1 117765
Prijevodne vježbe 2 124484
Proza ruskih spisateljica 90135
Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća 145555
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1 52233
Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2 59464
Ruski postmodernizam 69686
Sintaksa ruskog jezika 1 66287
Sintaksa ruskog jezika 2 66306
Stilistika 52231
Suvremena ruska kratka priča 131561
Tjutčev i Fet 64216
Usvajanje stranog jezika 117767
Uvod u rusku civilizaciju 1 87770
Uvod u studij ruske književnosti 1 36021
Uvod u studij ruske književnosti 2 36024
Uvod u studij ruskoga jezika (Fonetika i fonologija + Uvod u lingvistiku) 36020
Završni rad na studiju Ruskog jezika i književnosti 69898

Preddiplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij