Naziv
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof. B 006 +385 1 4092049 goranka.antunovic@ffzg.hr
Miro Frakić
Mišo Grundler
Srđan Kerčević
Daria Lazić
Pavle Luketić
Elizabeta Nestić
dr.sc. Zvonimir Novoselec, v. lekt. B-007 01 4092050 znovosel@ffzg.hr
Sara Profeta, lekt. B-007 4092-050 sprofet1@ffzg.hr; profeta.sara@gmail.com
dr.sc. Janica Tomić, doc. B007 016120050 jtomic@ffzg.hr
dr.sc. Bodil Zalesky, lekt. B007 6120050 bodil.zalesky@gmail.com

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 124515
EU i međunarodne organizacije 117818
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 170191
Kontrastivna analiza teksta 170193
Kulturk(r)amp 125362
Leksikologija i leksikografija 124516
Osnove islandskog jezika 185558
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 131691
Prevoditeljski praktikum I 131692
Prevoditeljski praktikum II 124518
Prevođenje književne proze 170220
Semantika 117820
Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu 170222
Sintaksa švedskog jezika 97421
Skandinavija i Skandinavci 36042
Skandinavski film 118217
Sociolingvistika 128208
Suvremeni islandski jezik 185555
Suvremeni norveški jezik I 52066
Suvremeni norveški jezik II 125951
Švedska književnost i film 1 64097
Švedska književnost i film 2 184297
Švedski jezik I 184298
Švedski jezik i društvo I 117821
Švedski jezik i društvo II 132055
Švedski jezik II 184299
Švedski jezik III 184300
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 132056
Švedski jezik u društvenom kontekstu III 184301
Teorija i praksa prevođenja 117824
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057
Uvod u prevoditeljstvo 52060
Uvod u studij skandinavskih književnosti 77895
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture 69902

Preddiplomski studiji
  1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij