Naziv
Katedra za hungarologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Sándor Bene, doc. B 001 +385 1 6120 011; 00385917559504 sbene@ffzg.hr
dr.sc. Franciska Ćurković-Major, doc.
dr.sc. Kristina Katalinić, doc. B002 +385 1 4092 045 kkatalin@ffzg.hr
dr.sc. Mladen Obad-Šćitaroci
dr.sc. Orsolya Žagar Szentesi, izv. prof. B 002 6120 045 ozagar@ffzg.hr

Naziv Šifra
Diplomski ispit na studiju Hungarologije 127505
Diplomski rad na studiju Hungarologije 124611
Fonologija mađarskog jezika 36018
Funkcionalna gramatika mađarskog jezika 185286
Hrvatsko-mađarske književne veze 131813
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika I. 117570
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika II. 124320
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III. 117571
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV. 124321
Jezične i prevoditeljske vježbe V 52199
Jezične i prevoditeljske vježbe VI 52202
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I. 36013
Jezične vježbe iz mađarskog jezika II. 36016
Jezične vježbe iz mađarskog jezika III. 51192
Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV. 51198
Kontrastivno morfosintaktički opis mađarskog jezika 117572
Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća 170370
Mađarska književnost I. - romantizam 51196
Mađarska književnost II. ((proto)realizam) 69920
Mađarska književnost III - moderna i avangarda 52200
Mađarska književnost IV - postmodernizam 52203
Povijest mađarskog jezika 124323
Prevođenje književnih tekstova 1. 118031
Prevođenje književnih tekstova 2 125419
Slika Hrvatske u mađarskoj književnosti 118032
Stara mađarska književnost 124324
Suvremeni mađarski jezik I. -Uvod u opću i glagolsku morfologiju 51197
Suvremeni mađarski jezik II. -imenske riječi i relacijske riječi 51200
Suvremeni mađarski jezik III - sintagmatika 52201
Suvremeni mađarski jezik IV. - sintaksa 52204
Teorija i praksa prevođenja 185285
Tokovi i autorske poetike 19. stoljeća u mađarskoj književnosti 117877
Tokovi i autorske poetike 20. stoljeća u mađarskoj književnosti 124325
Tvorba riječi u mađarskom jeziku 117573
Uvod u mađarsko jezikoslovlje 36014
Uvod u mađarsku civilizaciju 36015
Uvod u mađarsku književnost 36017
Završni ispit na studiju Hungarologije 70023

Preddiplomski studiji
  1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij