Naziv
Odsjek za filozofiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Luka Bogdanić, doc. C-210 6120-174 lbogdani@ffzg.hr
Daniel Bučan
dr.sc. Nadežda Čačinovič, red. prof. art. C-209 6120173 ncacinov@ffzg.hr
dr.sc. Ankica Čakardić, doc. C 209 a 6120-271 acakardi@ffzg.hr
dr.sc. Ante Čović, red. prof.
dr.sc. Ljiljana Filipović, izv. prof. c 209 ljifilipovic@gmail.com
dr.sc. Ljudevit Fran Ježić, doc. C219 6120-182 ljfjezic@gmail.com
dr.sc. Hrvoje Jurić, izv. prof. C-217 4092180 hjuric@ffzg.hr
mr.sc. Marko Kos C-217 markokos.mail@gmail.com
dr.sc. Davor Lauc, izv. prof. c211 016120141 dlauc@ffzg.hr
dr.sc. Igor Mikecin, izv. prof. C-219 6120-182 imikecin@ffzg.hr
dr.sc. Borislav Mikulić, red. prof. C214 6120177 bmikulic@ffzg.hr
Luka Perušić C217 +38598617188 lperusic@yahoo.com
dr.sc. Raul Raunić, doc. C212 016120139 rraunic@ffzg.hr
dr.sc. Marija Selak, doc. C-218 6120-081 marija.selak@gmail.com
dr.sc. Ines Skelac iskelac@ffzg.hr
dr.sc. Barbara Stamenković Tadić, v. asist. C209a 6120-271 barbara.stamenkovic@gmail.com
dr.sc. Goran Sunajko, doc. C218 goransunajko@yahoo.com
dr.sc. Marko Tokić, izv. prof. C219 01/6120-182 tokicmarko@yahoo.co.uk
dr.sc. Lino Veljak, prof. C 218 6120175 lveljak@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Zagorac, doc. C-217 01 4092 180 izagorac@ffzg.hr
dr.sc. Boško Zenić, v. pred.
dr.sc. Mislav Žitko, asist. C-214 mislav.zitko@gmail.com

Naziv Šifra
Bioetika 69886
Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode 184185
Diplomski rad na studiju Filozofije 127547
Diplomski rad na studiju Filozofije 127548
Diplomski rad na studiju Filozofije 127546
Estetika 51249
Estetika - opći predmet 58630
Etika - opći 51297
Etika - seminar: Alijenacija i etika 184186
Etika - seminar: Anarhizam i etika 184187
Etika - Seminar: Spinoza, Etika 86786
Etika 1 51250
Etika II 51251
Filozofija i kulturalizam 51302
Filozofija i psihoanaliza 51258
Filozofija i psihoanaliza - seminar: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi 184188
Filozofija odgoja 59513
Filozofija odgoja - opći 81941
Filozofija odgoja - seminar: Empatija 184189
Filozofija odgoja - seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua 184190
Filozofija politike - seminar: Identitet i politika 184191
Filozofija politike 1 51254
Filozofija politike II 51255
Filozofija politike-seminar: Hobbes 97218
Filozofija povijesti 37078
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674
Filozofija religije 51279
Filozofija religije - seminar: Kierkegaardov religiozni egzistencijalizam 184192
Filozofija religije - seminar: Nietzscheov ateistički egzistencijalizam 184193
Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda 81529
Filozofija znanosti 51280
Filozofska antropologija 160767
Filozofska antropologija - opći predmet 78254
Filozofske teorije emocija 184194
Grčka filozofija I 79579
Grčka filozofija II 81494
Indijska filozofija - seminar: Indijska epistemologija 131771
Indijska filozofija 2 51271
Indijska filozofija I 37080
Logika - seminar: Logika i jezik 184195
Logika - seminar: Odabrane teme filozofske logike II 184196
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768
Logika II 160769
Marx i marksističke filozofije 51267
Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofska pitanja "revolucionarne 1968." 184197
Mentorske konzultacije I 125877
Mentorske konzultacije I 125875
Mentorske konzultacije I 125880
Mentorske konzultacije II 125878
Mentorske konzultacije II 125876
Metafizika 51277
Metafizika - seminar: Aristotel, Metafizika 184198
Metodika nastave filozofije 117497
Metodologija znanstvenog rada 47422
Nastavna praksa filozofije I 117498
Nastavna praksa filozofije II 124274
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I 140107
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II 148118
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije I 148122
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije II 148119
Ontologija I 51246
Ontologija II 51247
Povijest filozofije - seminar Empedoklo 184199
Povijest filozofije - seminar: Hegelov sistem 184200
Povijest filozofije - seminar: Heidegger, Pismo o "humanizmu" 184201
Povijest filozofije - seminar: Platon, Politeja 184202
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587
Povijest filozofije I 148128
Povijest filozofije II 148131
Povijest filozofije III 148129
Povijest filozofije IV 148132
Povijest filozofije V 148130
Povijest filozofije VI 148133
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816
Selected Topics in Philosophy - seminar 170899
Seminar iz metodike nastave filozofije I 117499
Seminar iz metodike nastave filozofije II 124358
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818
Socijalna filozofija 51256
Suvremena estetika 51135
Suvremena filozofska terminologija I 184203
Suvremena filozofska terminologija II 184204
Teorija spoznaje 66427
Teorija spoznaje - seminar: Filozofija ekonomije 131784
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija 145600
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju 117984
Uvod u filozofiju I 78283
Uvod u filozofiju I - opći 78517
Uvod u filozofiju II 81496
Uvod u filozofiju II - opći 81497

Preddiplomski studiji
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij