Naziv
Odsjek za psihologiju
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Lidija Arambašić, red. prof. C-316 lidija.arambasic@ffzg.hr
dr.sc. Renata Barić, izv. prof.
dr.sc. Dražen Begić, red. prof. 01/23-76-473 drazen.begic@mef.hr
dr.sc. Denis Bratko, red. prof. C-311 01 6120 194 dbratko@ffzg.hr
Tomislav Bunjevac
dr.sc. Vesna Buško, red. prof. C-309 4092192 vbusko@ffzg.hr
dr.sc. Ana Butković, doc. C-311 01/4092194 ana.butkovic@ffzg.hr
dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof. C-314 4092-197 dcorkalo@ffzg.hr
Doris Čuržik
Francesca Dumančić, asist.
dr.sc. Domagoj Đikić, izv. prof.
dr.sc. Inja Erceg, v. asist. C-315 016002346 inerceg@ffzg.hr
Nikola Erceg, asist. C-312 nerceg@ffzg.hr
mr.sc. Robert Faber C-320 4092210 rfaber@ffzg.hr
Katarina Faraguna
Dario Galešić
dr.sc. Zvonimir Galić, izv. prof. C312 01/6120216 zgalic@ffzg.hr
Romana Gjergja Juraški, doc.
Marijana Glavica Knjižnica, 5. kat, soba 5.5 01/4092393, 099/7304525 mglavica@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Hromatko, doc. C-310 01/6120-197 ihromatk@ffzg.hr
dr.sc. Aleksandra Huić, doc. C-305 01/6120-188 ahuic@ffzg.hr
dr.sc. Dragutin Ivanec, red. prof. C-313 4092196 divanec@ffzg.hr
dr.sc. Margareta Jelić, izv. prof. C-306 4092-189 mjelic@ffzg.hr
dr.sc. Željko Jerneić, red. prof. C-312 +38516120216 zjerneic@ffzg.hr
dr.sc. Nataša Jokić-Begić, red. prof. C318 6120089 njbegic@ffzg.hr
dr.sc. Milivoj Jovančević, izv. prof.
dr.sc. Ivana Jugović
dr.sc. Tanja Jurin c-303 +385 1 4029378 tjurin@ffzg.hr
dr.sc. Željka Kamenov, red. prof. C-306 01 6120 189 zkamenov@ffzg.hr
dr.sc. Gordana Keresteš, red. prof. C 308 01 4092 100 gkerestes@ffzg.hr
dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof. C-308 gkuterov@ffzg.hr
dr.sc. Anita Lauri Korajlija, doc. C-318 4092089 alauri@ffzg.hr
dr.sc. Goranka Lugomer Armano, v. pred. C-307 01 6120 190 glugomer@ffzg.hr
dr.sc. Damir Ljubotina, red. prof. C-309 4092 192 dljubotina@ffzg.hr
Marina Martinčević, asist.
dr.sc. Iris Marušić, doc.
dr.sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. C-317 01 6120199 darja.maslic@ffzg.hr
Jasmina Mehulić, asist. C-305 jmehulic@ffzg.hr
Una Mikac, zn. novak C-307 4092-190 umikac@ffzg.hr
Antun Palanović
dr.sc. Maja Parmač Kovačić, doc. C 303 +385 1 4092 378 mparmac@ffzg.hr
Matej Pavlić, asist.
dr.sc. Nina Pavlin Bernardić, doc. C-304 01/4092-380 nbernardi@ffzg.hr
Lana Pehar, asist.
Martina Pocrnić, asist.
Vanja Putarek, asist. C-304 01/4092-380 vputarek@ffzg,hr
dr.sc. Blaž Rebernjak, doc. c-309 4092192 brebernj@ffzg.hr
Mitja Ružojčić, asist.
Svjetlana Salkičević, zn. novak C 315 6002-346 ssalkice@ffzg.hr
dr.sc. Šimun Šito Ćorić, red. prof.
dr.sc. Meri Tadinac, red. prof. C-310 4092-193 mtadinac@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Tomas C-313 01 4092 196 jasmina.tomas@ffzg.hr
Ivan Tomić C313 014092196 itomic3@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Tonković, doc. C-317 4092199 mirjana.tonkovic@ffzg.hr
mr.sc. Ena Uzelac, asist. C-315 4092-346 euzelac@ffzg.hr
dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, red. prof. C-316 6120198 vvlahovi@ffzg.hr
Denis Vlašiček, asist.
dr.sc. Andrea Vranić, doc. c-319 (01)6120154 avranic@ffzg.hr
dr.sc. Tena Vukasović Hlupić, doc. C-311 01-4092-194 tvukasov@ffzg.hr

Naziv Šifra
Aktualni problemi psihologije rada 125493
Biološka psihologija I 95301
Biološka psihologija II 35831
Diplomski rad na studiju Psihologije 127524
Emocije i motivacija 51222
Ergonomijska psihologija 131601
Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa 117741
Evaluacija tretmana u obrazovanju (NM) 120105
Evolucijska psihologija 51235
Forenzična psihologija 118174
Genetika ponašanja 131602
Hormoni i ponašanje 184284
Individualni rad s mentorom 124468
Inteligencija 131499
Interpersonalni i unutargrupni odnosi 52595
Izvori i pretraživanje psihologijske literature 36854
Klinička neuropsihologija 131603
Klinička procjena psihičkih poremećaja 117742
Kognitivni trening i rehabilitacija 142658
Komunikacijske vještine 46815
Kvantitativna interpretacija testova 97279
Linearno strukturalno modeliranje 184949
Metodički praktikum 118176
Metodika nastave psihologije 125497
Mjerne tehnike u psihologiji 36853
Motivacija i radno ponašanje 117743
Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli 118177
Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli 125498
Neeksperimentalna psihologijska metodologija 132036
Odabir i razvoj osoblja 124470
Osnove biologije 36856
Osnove psihološkog savjetovanja 118179
Osnove traumatske psihologije 52609
Percepcija i pamćenje 35829
Poduzetničke vještine 184950
Povijest psihologije i psihologijski sustavi 52597
Praksa 124471
Primijenjena razvojna psihologija 131597
Primjena računala u psihologiji 184951
Procjenjivanje ličnosti 124472
Psihodijagnostičke metode 160825
Psihologija boli 51227
Psihologija djetinjstva i adolescencije 51232
Psihologija glazbe 77850
Psihologija jezika 132496
Psihologija kao znanost i struka 35825
Psihologija ličnosti 51230
Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi 124473
Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje 117744
Psihologija odrasle dobi i starenja 52594
Psihologija osoba s invaliditetom 131598
Psihologija predrasuda i diskriminacije 131605
Psihologija rata i mira 131606
Psihologija religioznosti 51236
Psihologija roda i spola 80915
Psihologija roditeljstva 118183
Psihologijska ljetna škola 128900
Psihologijski praktikum I 35833
Psihologijski praktikum II 186864
Psihologijski praktikum III 186888
Psihološka procjena djece 160756
Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama 125501
Psihometrija 117745
Psihopatologija u filmu 142661
Psihoterapijski pravci 117746
Rad s nadarenim učenicima (NM) 120103
Rad u zajednici 42429
Samopoimanje i samopredstavljanje 95304
Složeni nacrti istraživanja 128277
Socijalna percepcija i stavovi 51233
Socijalni identitet i međugrupni odnosi 117747
Statistička obrada podataka pomoću računala 131594
Statistika u psihologiji I 35827
Statistika u psihologiji II 35830
Sudjelovanje u istraživanjima 124476
Tehnologije i održivi razvoj 36858
Učenje i viši kognitivni procesi 35832
Upravljanje karijerom 184952
Uvod u kliničku psihologiju 52604
Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije 35826
Uvod u predškolsku i školsku psihologiju 52605
Uvod u psihologiju rada 52606
Uvod u psihopatologiju 52596
Uvod u razvojnu psihologiju 51224
Uvod u teoriju testova 51231
Vojna psihologija 125503
Zdravstvena psihologija 125504
Zdravstvena zaštita predškolske djece 58503

Preddiplomski studiji
  1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij