Naziv
Odsjek za povijest
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Damir Agičić, red. prof. C-112 dagicic@ffzg.hr
dr.sc. Mirela Altić, prof. C-118 (01) 61 20 158 mirela.altic@gmail.com
dr.sc. Nikola Anušić, doc. nanusic@ffzg.hr
dr.sc. Višeslav Aralica, zn. novak
dr.sc. Ivo Banac, red. prof.
dr.sc. Zrinka Blažević, red. prof. C-114 01/4092-219 zblazevi@ffzg.hr
dr.sc. Ivan Botica, doc.
dr.sc. Neven Budak, red. prof. C-115 6120155 nbudak@ffzg.hr
dr.sc. Tomislav Galović, doc. C - 116 6120-156 tgalovic@ffzg.hr
dr.sc. Ivo Goldstein, red. prof.
dr.sc. Hrvoje Gračanin, red. prof. A-200 hrvoje.gracanin@gmail.com
dr.sc. Borislav Grgin, red. prof. C-118 4092-158 bgrgin@ffzg.hr
dr.sc. Željko Holjevac, red. prof. C-117 01/6120-157 zholjeva@ffzg.hr
dr.sc. Goran Hutinec, doc. C-108 ghutinec@ffzg.hr
dr.sc. Iskra Iveljić, red. prof. C-111 4092-151 iiveljic@ffzg.hr
dr.sc. Tvrtko Jakovina, red. prof. C-113 01/4092153 tvrtko.jakovina@ffzg.hr
dr.sc. Branimir Janković C-112 bjankovi@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Klasić, doc.
dr.sc. Snježana Koren, v. pred. C 108 skoren@ffzg.hr
dr.sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof. C-015 4092191 bkm@ffzg.hr
dr.sc. Sanja Lazanin, doc. A-111 +385-1-4092-151 sanja.lazanin@zg.t-com.hr
dr.sc. Domagoj Madunić
dr.sc. Jelena Marohnić, doc. C-015 01/409-2191 jmarohnic@ffzg.hr
dr.sc. Mirjana Matijević-Sokol, red. prof. C - 116 6120-156 mmsokol@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Milković Šarić, v. asist.
dr.sc. Nenad Moačanin, red. prof. C 117 6120-157 nmoacani@ffzg.hr
dr.sc. Dunja Modrić Blivajs, v. pred.
dr.sc. Zrinka Nikolić Jakus, izv. prof. C-115 01/4092-155 znikolic@ffzg.hr
dr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak, doc. C 112 iograjse@ffzg.hr
dr.sc. Boris Olujić, izv. prof. c-014 01 4092-237 bolujic@ffzg.hr
dr.sc. Jasmina Osterman, doc. C 014 01 4092 237 josterma@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Petrić, izv. prof. C-108 6120-148 hrvoje.petric@ffzg.hr
dr.sc. Silvija Pisk, doc. Knjižnica, 2. kat Ured 01/6120-015 spisk@ffzg.hr
dr.sc. Martin Previšić, doc. C-119 martinprevisic@gmail.com
dr.sc. Ivica Prlender, doc.
dr.sc. Daniel Rafaelić
dr.sc. Petar Selem, red. prof.
dr.sc. Zvjezdana Sikirić Assouline, doc. C-119 4092-159 zsikiric@ffzg.hr
dr.sc. Mario Strecha, red. prof. C-114 4092-154 mario.strecha@email.t-com.hr
dr.sc. Marko Šarić, doc. C-119 016120159 marko.saric2@zg.t-com.hr
Filip Šimetin Šegvić, asist. C-116 (01) 40 92 156 phillip.simetinsegvic@gmail.com
dr.sc. Luka Špoljarić C-118 +385 1 40 92 158 spoljaric.luka@gmail.com
dr.sc. Nataša Štefanec, red. prof. C-111 +385-1-4092-151 nstefane@ffzg.hr
dr.sc. Ivica Šute, doc.
dr.sc. Trpimir Vedriš, doc. C-115 4092-155 tvedris@ffzg.hr
dr.sc. Inga Vilogorac Brčić, zn. novak C 015 016120191 ivbrcic@ffzg.hr
dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, red. prof. C112 61 20 152 bvsoljan@ffzg.hr

Naziv Šifra
1968. - Uzroci i posljedice 118160
Čovjek i sport 81214
Čovjek i sport 81215
Didaktika povijesti I 163677
Didaktika povijesti I. 117690
Didaktika povijesti II 163678
Didaktika povijesti II. 124442
Diplomska radionica I - moderna i suvremena povijest (19.-20. stoljeće) 117673
Diplomska radionica I - Nastavnički 117677
Diplomska radionica I - ranonovovjekovna povijest 147042
Diplomska radionica I - srednjovjekovna povijest 117674
Diplomska radionica I - stara povijest 117661
Diplomska radionica I (povijest) 164810
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest 124430
Diplomska radionica II - Nastavnički 124443
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest 124432
Diplomska radionica II - ranonovovjekovna povijest 147043
Diplomska radionica II - srednjovjekovna povijest 124431
Diplomska radionica II - stara povijest 124413
Diplomska radionica II (povijest) 164811
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 124429
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II 64145
Ekohistorija 117678
Ekonomska historija 117679
Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija 170913
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51051
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51048
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51262
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 51263
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 52638
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 51072
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 51082
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 52635
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51238
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51239
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51043
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 51045
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36037
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 47166
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36038
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51264
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51053
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51266
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 51049
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51046
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51241
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51044
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51240
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 35872
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 47164
Film kao povijesni izvor 118161
Grčki i rimski svijet 35868
Habsburška Monarhija: imperijalna baština 117680
Hagiografija i kult svetaca 184271
Historijska antropologija 117681
Historijska antropologija staroga svijeta I. 124414
Historijska antropologija staroga svijeta II. 124415
Historijska demografija 117682
Historijska imagologija 124433
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118
Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća 186945
Historiografski praktikum 64091
History and memory 185746
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756
Hrvatska heraldička baština 125484
Hrvatska historiografija 20. stoljeća 125485
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme 117683
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 124434
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51261
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51047
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 51075
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 52639
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 52636
Hrvatska povijest nakon 1945. godine 51086
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51242
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51042
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36040
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36039
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 47169
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 117684
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 124435
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 118164
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 117685
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 124436
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 117686
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 124437
Javna povijest 142479
Josip Broz Tito 170989
Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata 170255
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778
Kristijanizacija Rimskog carstva 125486
Kršćanstvo u srednjem vijeku I 124438
Kršćanstvo u srednjem vijeku II 117687
Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće 184272
Kulturna povijest 117688
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962
Latinska paleografija 124439
Magija u srednjem vijeku 170912
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća 135991
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća 135990
Mletačka Republika: imperijalna baština 124441
Nastavna praksa iz povijesti I. 184274
Nastavna praksa iz povijesti II. 184275
Nastavna praksa iz povijesti III. 184276
Nastavna praksa iz povijesti IV. 184277
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa 170914
Od staleškog ka modernom građanstvu 36773
Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku 118165
Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka 170915
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti 36802
Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 117696
Osmansko Carstvo: imperijalna baština 124597
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 125487
Poganski Ilirik 36791
Politička povijest 117697
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964
Poljska u 19. i 20. stoljeću 59717
Pomoćne povijesne znanosti I. 35873
Pomoćne povijesne znanosti I. 117672
Pomoćne povijesne znanosti II. 163679
Pomoćne povijesne znanosti II. 51243
Pomoćne povijesne znanosti II. 124428
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom 117698
Povijest Dubrovačke Republike 118168
Povijest Grčke i Rima I. 117665
Povijest Grčke i Rima II. 117667
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36035
Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću 184278
Povijest historiografije 52640
Povijest historiografije 51078
Povijest Holokausta 131798
Povijest islama I 142492
Povijest islama II 142497
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 170257
Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 131878
Povijest Osmanskog carstva 69567
Povijest pakla 184279
Povijest ranih civilizacija 36033
Povijest ranih civilizacija 36034
Povijest ranih civilizacija 35867
Povijest Republike Turske 69827
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125
Povijest Starog istoka I. 117662
Povijest starog Istoka II 118169
Povijest velike seobe naroda 131799
Praksa iz nastave povijesti u školi 184280
Praktikum stare povijesti I. 117659
Praktikum stare povijesti II. 124411
Problemi hrvatske moderne 186951
Prvi svjetski rat 125489
Radionica kreativne nastave povijesti I. 185379
Radionica kreativne nastave povijesti II. 184281
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 117699
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 184282
Rod kad sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 125490
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 117700
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490
Slovenska povijest u ranome novom vijeku 186948
Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 124447
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 124448
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Srednjovjekovna Venecija 36752
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 118171
Srednjovjekovni latinski jezik I 117701
Srednjovjekovni latinski jezik II 124449
Srednjovjekovno plemstvo 117702
Srednjovjekovno seljaštvo 124450
Stara povijest hrvatskih zemalja I. 117670
Stara povijest hrvatskih zemalja II. 117671
Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 118173
Suvremena historiografija - teorije i metode 52637
Suvremena historiografija - teorije i metode 51087
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 117660
Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 124412
Terenska nastava 124451
Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela 186950
Turska Hrvatska 52625
Urbana povijest 124452
Uvod u čitanje starih karata 36754
Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest 77965
Uvod u njemačku paleografiju I 67062
Uvod u njemačku paleografiju II 102236
Vjerska povijest 124453
Vojna i vojnokrajiška povijest 124454
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209
Zagreb u 20. stoljeću 125604
Život u 19. stoljeću 119477
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769
Život žene u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije. 131880

Preddiplomski studiji
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Integrirani preddiplomski studiji
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij