Naziv
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Lokacija
Predstojnik
Zamjenik
ECTSKoordinator

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Darko Babić, doc. E-316 01/4092348 dbabic@ffzg.hr
dr.sc. Petra Bago, doc. E-315 01/ 6002323 pbago@ffzg.hr
dr.sc. Mihaela Banek Zorica, red. prof. E318 4092306 mbanek@ffzg.hr
dr.sc. Ana Barbarić, izv. prof. E 317 +385 1 6002 349 abarbari@ffzg.hr
dr.sc. Damir Boras, red. prof. E-325 01/600-2352 dboras@ffzg.hr
dr.sc. Stjepan Ćosić, red. prof.
dr.sc. Ivan Dunđer, asist. E-313 +385-1-409-2321 idundjer@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Hebrang Grgić, doc. E 317 6002349 ihgrgic@ffzg.hr
Jozo Ivanović
dr.sc. Tomislav Ivanjko, doc. E-317 014092349 tivanjko@ffzg.hr
dr.sc. Vedran Juričić, doc. E-321 6002-319 vjuricic@ffzg.hr
dr.sc. Kristina Kocijan, izv. prof. E-314 01 4092 318 krkocijan@ffzg.hr
Denis Kos, asist. A305 dkos@ffzg.hr
dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red. prof. E 323 01 6002351 jlasic@ffzg.hr
dr.sc. Tomislava Lauc, red. prof.
dr.sc. Vjera Lopina, v. asist. E-314 vlopina@ffzg.hr
dr.sc. Vladimir Mateljan, red. prof. E-312 +38516002319 vmatelja@ffzg.hr
dr.sc. Nives Mikelić Preradović, red. prof. E-315 4092323 nmikelic@ffzg.hr
dr.sc. Željka Miklošević, zn. novak E316 6002348 zmiklose@ffzg.hr
dr.sc. Krešimir Pavlina, izv. prof. E320 kpavlina@ffzg.hr
Marko Pavlovski, asist.
dr.sc. Ana Pongrac Pavlina E-318 4092-306 apongrac@ffzg.hr
Matea Radošević, asist. E-321 matea.radosevic@ffzg.hr
dr.sc. Arian Rajh, izv. prof. +38514884320 arian.rajh@halmed.hr
Ivan Reljić, asist.
dr.sc. Sanja Seljan, red. prof. E-312 600 23 50, 4092 350 sanja.seljan@ffzg.hr
dr.sc. Hrvoje Stančić, red. prof. E-312 01/409-2350 hstancic@ffzg.hr
dr.sc. Helena Stublić, doc. E-324 01 4092 322 hstublic@ffzg.hr
dr.sc. Sonja Špiranec, red. prof. E-318 6002306 sspiran@ffzg.hr
dr.sc. Radovan Vrana, izv. prof. E-320 01/4092365 rvrana@ffzg.hr
dr.sc. Žarka Vujić, red. prof. art. E-324 6002322 zvujic@ffzg.hr
dr.sc. Goran Zlodi, doc. E-316 01/4092-348 gzlodi@ffzg.hr
dr.sc. Daniela Živković, red. prof. E 313 + 385 6002321 dzivkovi@ffzg.hr

Naziv Šifra
Algoritmi i strukture podataka 35928
Arhitektura muzeja 124330
Arhivsko zakonodavstvo 124331
Baština i razvoj 124332
Baštinske zajednice 170354
Baze podataka 51386
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Bibliografska organizacija 1 51390
Bibliografska organizacija II 125421
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalna knjižnica I 52660
Digitalna knjižnica II 117579
Digitalne zbirke 53409
Digitalni arhivi 124334
Digitalni repozitoriji 170355
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - arhivistika 124336
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - bibliotekarstvo 127462
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatika 127523
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - informatologija 127463
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - muzeologija 124335
Diplomski rad na studiju Informacijskih znanosti - muzeologija 127466
Dokumentacija u muzejima I. 52654
Dokumentacija u muzejima II 117580
Društveno-humanistička informatika 118056
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijska pismenost 59499
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Informacijski izvori i služba 52651
Informacijski izvori i sustavi u arhivima 117582
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Internetska kultura 118061
Interpretacija baštine 124341
Jezične baze podataka 52648
Jezični inženjering 135994
Klasifikacijski sustavi 51397
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kombinatorika i grafovi 117584
Kriptologija 69745
Kulturni turizam 118064
Logičko programiranje 117613
Logika za informatičare 35925
Marketing baštine 117585
Matematika 35924
Medijska kultura 35934
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 1 124344
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Multimedijski prikaz znanja 51394
Muzejska edukacija 124345
Muzejske izložbe 124346
Muzejske zbirke 117586
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Napredno programiranje 170357
Napredno programiranje Web aplikacija 53407
Narodne knjižnice 125435
Obrada teksta i jezika 51387
Opća teorija baštine 64088
Organizacija znanja 35926
Osnove baštinske komunikacije 117587
Osnove bibliotekarstva 35931
Osnove digitalne obrade teksta i slike 51400
Osnove informacijske pismenosti 64122
Osnove informacijske tehnologije 35922
Osnove komunikacijske tehnologije 35927
Osnove upravljanja informacijskim institucijama 52655
Osnove upravljanja muzejskim zbirkama 52652
Osnove web dizajna 39704
Osnove zaštite muzejskih zbirki 52659
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Povijest institucija u Hrvatskoj 117590
Povijest knjige i knjižnica 51392
Praksa - Arhivistika (DP) 129226
Praksa - Arhivistika (JP) 126814
Praksa - Bibliotekarstvo (DP) 126815
Praksa - Bibliotekarstvo (JP) 126816
Praksa - Informatika - Istraživački (DP) 129232
Praksa - Informatika - Istraživački (JP) 126818
Praksa - Informatika - Nastavna praksa (DP) 126819
Praksa - Informatika - Nastavna praksa (JP) 126817
Praksa - Informatologija (DP) 117591
Praksa - Muzeologija (DP) 124348
Praksa - Muzeologija (JP) 124347
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 69749
Prijevodne memorije kao prevodilački alati 163612
Prikaz rječničkog znanja 118072
Primjena računala u nastavi jezika 120107
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računalna analiza teksta i podataka 181265
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Računalne mreže 35929
Računarska lingvistika 117614
Radionica kreativne nastave informatike 117607
Socio-humanistic informatics 131810
Spisovodstvo 135993
Sređivanje i opis arhivskog gradiva 51398
Strojno prevođenje 52647
Studentska praksa 70476
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Sustavi za označivanje i pretraživanje II 124351
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Školske knjižnice 131811
Teorija informacijske znanosti 86433
Teorija sintaksne analize i primjene 124354
Umjetna inteligencija 60191
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje i poslovanje u arhivima 117596
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u arhivsku teoriju i praksu 35932
Uvod u formalne jezike i automate 52661
Uvod u informacijske znanosti 64089
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
Uvod u muzeologiju 51391
Uvod u obradu prirodnog jezika 35933
Uvod u računalnu sintezu govora 51388
Virtualni muzej 124356
Vjerojatnost i statistika 51395
Vrednovanje arhivskog gradiva 52653
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 52658
Zaštita muzejskih zbirki 117599
Zaštita podataka 52656
Završni rad na studiju Informacijskih znanosti 70235
Završni rad na studiju Informacijskih znanosti 69895

Preddiplomski studiji
  1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij
  2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij