Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar komparativne književnosti
magistra komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, rodu i vrsti te preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija
 2. objasniti povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce, njihove predstavnike i ključne tekstove, te kritički usporediti njihove pojmove i metode
 3. kategorizirati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura, te objasniti njihovu ulogu u povijesti hrvatske književnosti
 4. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
 5. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti sa znanjima stečenim na kolegijima drugih studijskih grupa
 6. izdvojiti i komentirati relevantna obilježja razdobljâ povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te kritički prosuđivati o njihovu položaju u europskom i svjetskom kontekstu
 7. osmisliti i voditi teatrološki istraživački projekt
 8. samostalno isplanirati i provesti istraživanje u nekom od područja struke (teorija književnosti, povijest književnosti, komparatistika, dramatologija i teatrologija, filmologija) ili njihovim kombinacijama, te argumentirano izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 9. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 10. na temelju stručne analize kategorizirati i vrednovati dramsko i kazališno umjetničko djelo u kontekstu povijesnoga razvoja zapadnjačkoga kazališta i aktualne hrvatske i inozemne produkcije
 11. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 12. opisati razdoblja povijesti svjetske književnosti, komentirati i usporediti njihove glavne značajke te analizirati i kritički prosuđivati postojeće književnopovijesne periodizacije
 13. skupiti i integrirati podatke dobivene teorijskom i historiografskom analizom filmskih korpusa te samostalno zaključivati o povijesnim procesima i kulturnim poveznicama filma i drugih umjetničkih i medijskih praksi
 14. usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu i interpretaciju filmova i srodnih vizualno-komunikacijskih medija
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 16. samostalno istražiti i analizirati različite pojave iz hrvatske književnosti te ustanoviti njihove sličnosti i razlike s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 17. primijeniti književnoteorijsku znanstvenu aparaturu u analizi drugih umjetnosti i širega kulturno-povijesnog konteksta

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11068)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
145532 Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
184245 Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
184247 Teorija književnosti: Politika književnosti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11069)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
145532 Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
184245 Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
184247 Teorija književnosti: Politika književnosti
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 18 ECTS bodova (11845)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11846)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 18 ECTS bodova (11681)
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
145532 Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
184245 Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
184247 Teorija književnosti: Politika književnosti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 12 ECTS bodova (11682)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132090 Filmologija: Hrvatski žanrovski film
50887 Filmologija: Klasične teorije filma
184233 Komparativna književnost: Biblija i književnost II
145532 Komparativna književnost: Novija hrvatska drama u stihu
184237 Opća povijest književnosti: Moderna književnost i poetika Danijela Dragojevića
145545 Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta
184241 Opća povijest književnosti: Tekst i konstrukcija identiteta
125602 Teatrologija i dramatologija: Off-Off-Broadway
184245 Teatrologija i dramatologija: Teatar psihoanalize
131865 Teorija književnosti: Derrida i književni tekst
184246 Teorija književnosti: Michel Foucault - skeptični uvod
184247 Teorija književnosti: Politika književnosti
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (11956)
129078 Esej II
118095 Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
184235 Komparativna književnost: Nazor i Nobel
131852 Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost
184238 Opća povijest književnosti: Od egzila do migracija
131863 Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
170551 Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
132093 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika
118102 Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
145535 Teorija književnosti: Suvremene teorije lirike