Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar psihologije
magistra psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. jasno i argumentirano komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 2. evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 3. analizirati podatke istraživanja složenim kvantitativnim i kvalitativnim postupcima uz korištenje naprednih računalnih programa
 4. analizirati potrebe i odrediti ciljeve psihosocijalnih usluga u području primijenjene psihologije (psihologije rada i organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, predškolske i školske psihologije)
 5. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 6. kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja tipičnih stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini
 7. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama
 8. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te primjereno kreirati interakciju s pojedincima i grupama različitih sposobnosti, osobina i svjetonazora
 9. kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 10. preuzeti osobnu odgovornost i učinkovito voditi tim stručnjaka pri rješavanju problema u složenim i promjenjivim uvjetima
 11. primijeniti metodologijska i statistička znanja u kreiranju primijenjenih istraživanja u multidisciplinarnom kontekstu
 12. kritički razmatrati vlastiti rad i kompetencije te planirati sustav za osiguravanje kvalitete vlastitog profesionalnog rada
 13. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 14. procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 15. identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 16. integrirati znanja iz različitih područja psihologije i upravljati složenim situacijama, pri čemu će rasuđivati na temelju dostupnih informacija i donositi odluke koje uključuju društvenu i etičku odgovornost
 17. integrirati suvremene psihologijske spoznaje i spoznaje stečene iskustvenim učenjem kroz praktični rad s klijentima/korisnicima s ciljem unaprijeđenja osobnog profesionalnog razvoja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125493 Aktualni problemi psihologije rada
131601 Ergonomijska psihologija
131602 Genetika ponašanja
142658 Kognitivni trening i rehabilitacija
184949 Linearno strukturalno modeliranje
118176 Metodički praktikum
118177 Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
131597 Primijenjena razvojna psihologija
184951 Primjena računala u psihologiji
118183 Psihologija roditeljstva
42429 Rad u zajednici
184952 Upravljanje karijerom
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
184284 Hormoni i ponašanje
131603 Klinička neuropsihologija
125497 Metodika nastave psihologije
125498 Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
184950 Poduzetničke vještine
160825 Psihodijagnostičke metode
131605 Psihologija predrasuda i diskriminacije
131606 Psihologija rata i mira
128900 Psihologijska ljetna škola
160756 Psihološka procjena djece
125501 Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama
142661 Psihopatologija u filmu
42429 Rad u zajednici
128277 Složeni nacrti istraživanja
125503 Vojna psihologija
125504 Zdravstvena psihologija
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125493 Aktualni problemi psihologije rada
131601 Ergonomijska psihologija
131602 Genetika ponašanja
142658 Kognitivni trening i rehabilitacija
184949 Linearno strukturalno modeliranje
118176 Metodički praktikum
118177 Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
131597 Primijenjena razvojna psihologija
184951 Primjena računala u psihologiji
118183 Psihologija roditeljstva
42429 Rad u zajednici
184952 Upravljanje karijerom
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
2.1. Kolegiji s odsjeka
184284 Hormoni i ponašanje
131603 Klinička neuropsihologija
125497 Metodika nastave psihologije
125498 Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
184950 Poduzetničke vještine
160825 Psihodijagnostičke metode
131605 Psihologija predrasuda i diskriminacije
131606 Psihologija rata i mira
128900 Psihologijska ljetna škola
160756 Psihološka procjena djece
125501 Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama
142661 Psihopatologija u filmu
42429 Rad u zajednici
128277 Složeni nacrti istraživanja
125503 Vojna psihologija
125504 Zdravstvena psihologija
3. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)