Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Anglistika, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 2. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 3. ispravno procijeniti vrijeme potrebno za prijevod nekog teksta s obzirom na njegovu duljinu i zahtjevnost te upravljati vlastitim prijevodnim procesom
 4. interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 5. izrađivati pojmovnike stručnog nazivlja za potrebe prevođenja
 6. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 7. kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja
 8. prepoznati i vrednovati utjecaje društva i kulture na jezična raslojavanja i promjene
 9. procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i primijeniti ih u vlastitom istraživanju
 10. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 11. procijeniti vlastite kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 12. služiti se alatima za strojno potpomognuto prevođenje
 13. razlikovati vrste tekstova i funkcionalne stilove, kako na hrvatskom tako i na engleskom jeziku
 14. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 15. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
 16. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
 17. samostalno prevoditi sve vrste tekstova, uključujući audiovizualne materijale, s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik
 18. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 19. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove

1. Obavezni predmeti
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10748)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (10749)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117906 Predrafaelitizam
184922 Prevođenje i interkulturna komunikacija
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
1. Obavezni predmeti
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (11882)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (11883)
3.1. Kolegiji s odsjeka
125360 Američko sada
161135 Etika i estetika britanskog modernizma
161134 Književnost i vizualnost
124217 Kognitivna lingvistika
117903 Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
52241 Moderna anglofona ženska književnost
125999 Povijesna sociolingvistika
124227 Povijest engleskog jezika
124212 Povijest i paradigme američkih studija 2
125363 Povijest i teorija engleskog romana
142414 Pripovjedna disemiNacija Australije
184924 Redaktura i procjena strojnih prijevoda
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10846)
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117906 Predrafaelitizam
184922 Prevođenje i interkulturna komunikacija
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117908 Psiholingvistika
160754 Sociolingvistika
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (10744)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117906 Predrafaelitizam
184922 Prevođenje i interkulturna komunikacija
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika