Naziv
smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 2. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja znati povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima europskog kulturnog kruga)
 3. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 4. izdvojiti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja koji predstavljaju kulturološku konstantu od onih koji podliježu dinamici promjene
 5. kritički prosuđivati o društveno-povijesnim obrascima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja koji predstavljaju kulturološku konstantu i o onim obrascima koji podliježu dinamici promjene
 6. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 7. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 8. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 9. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture Velike Britanije i drugih kultura engleskog govornog područja
 10. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima Velike Britanije i kulturama engleskog govornog područja
 11. objasniti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 12. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 13. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 15. provesti iscrpno samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 16. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 17. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama

1. Obavezni predmeti
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 102 ECTS boda (10854)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
184922 Prevođenje i interkulturna komunikacija
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117844 Proces ovladavanja jezikom
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
1. Obavezni predmeti
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 102 ECTS boda (10854)
2.1. Kolegiji s odsjeka
125360 Američko sada
161135 Etika i estetika britanskog modernizma
161134 Književnost i vizualnost
117903 Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
52241 Moderna anglofona ženska književnost
125999 Povijesna sociolingvistika
124212 Povijest i paradigme američkih studija 2
125363 Povijest i teorija engleskog romana
142414 Pripovjedna disemiNacija Australije
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija