Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti
magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. argumentirano i kritički poučavati o književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 3. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja u svrhu razvijanja interkulturalne kompetencije učenika
 4. prepoznati temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te objasniti kako navedene razlike utječu na određene aspekte učenja i poučavanja
 5. opisati i primijeniti osnovne principe i metode koje se koriste u procesu istraživanja engleskog kao inog jezika
 6. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 7. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 8. oblikovati dobro strukturirani govoreni ili pisani tekst na engleskom jeziku primjeren zadanoj komunikacijskoj situaciji
 9. objasniti osnovna načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 10. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju kao i o čimbenicima koji utječu na različite aspekte njihova pristupa poučavanju
 11. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika
 12. opisati i objasniti svrhu i rezultate ključnih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 13. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 14. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 15. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 16. prepoznati relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 17. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 18. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskome jeziku
 19. povezati i objasniti temeljne principe suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 20. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
184922 Prevođenje i interkulturna komunikacija
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
125360 Američko sada
161135 Etika i estetika britanskog modernizma
161134 Književnost i vizualnost
124217 Kognitivna lingvistika
117903 Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
52241 Moderna anglofona ženska književnost
125999 Povijesna sociolingvistika
124227 Povijest engleskog jezika
124212 Povijest i paradigme američkih studija 2
125363 Povijest i teorija engleskog romana
142414 Pripovjedna disemiNacija Australije
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117904 Milton
125999 Povijesna sociolingvistika
117905 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
184922 Prevođenje i interkulturna komunikacija
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
125360 Američko sada
161135 Etika i estetika britanskog modernizma
161134 Književnost i vizualnost
124217 Kognitivna lingvistika
117903 Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
52241 Moderna anglofona ženska književnost
125999 Povijesna sociolingvistika
124227 Povijest engleskog jezika
124212 Povijest i paradigme američkih studija 2
125363 Povijest i teorija engleskog romana
142414 Pripovjedna disemiNacija Australije
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)