Naziv
smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Puni naziv
Fonetika, smjer Rehabilitacija slušanja i govora
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije fonetičar rehabilitator
magistra edukacije fonetičar rehabilitator
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. integrirati znanja s područja audiološke obrade, kliničkih dijagnostičkih postupaka i funkcionalne dijagnostike
 2. analizirati rezultate rada i kreirati prikaze stručnog rada dostupne široj javnosti
 3. identificirati zakonitosti audiološke obrade i interpretirati rezultate kliničkih dijagnostičkih postupaka
 4. primijeniti vještine učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
 5. razlikovati suvremene klasifikacije govorno-jezičnih poremećaja i analizirati različite vrste odstupanja od urednog govorno-jezičnog razvoja
 6. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 7. preporučiti izbor određenih slušnih pomagala i pratiti njihovu uporabu
 8. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 9. provoditi funkcionalnu dijagnostiku sluha i slušanja
 10. pratiti rezultate stručnog rada i prezentirati ih stručnoj i znanstvenoj javnosti
 11. pripremiti i provoditi program rehabilitacije slušanja i govora ovisno o dobi, oštećenju i pomagalu korisnika
 12. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 13. pripremiti, provesti i evaluirati postupak fonetske korekcije u materinskom ili u stranom jeziku
 14. primijeniti suvremene znanstvene spoznaje na planiranje i provedbu rehabilitacijskih postupaka slušanja i govora
 15. procijeniti osnovne tehničke karakteristike i primijeniti uređaje koji se koriste u dijagnostici i rehabilitaciji sluha i slušanja
 16. stručno argumentirati primjenu rehabilitacijskih postupaka
 17. primijeniti verbotonalnu metodu u rehabilitaciji slušanja i govora i u učenju stranih jezika

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom 1., 2. i 3. sem. upisati min. 3 ECTS - tijekom 1., 2. i 3. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (10659)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12627)